Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Huittinen Huittinen, Kataja Tuomas
  • 03.12.2021 10.30.00
  • Esityssali 13

Digitaalinen muutos rakennusalan opetuksessa

Kuvaus

Muutoksen tuulet puhaltavat ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisuus on tullut jäädäkseen. Myös rakennusalalla on ollut pakko sopeutua tähän. Se on monin paikoin ollut vaikeaa, koska rakennusalan opettajat eivät ole mitään diginatiiveja vaan enemmänkin ”vanhan kansan timpureita”, joilla pysyy kädessä mieluummin saha ja vasara kuin tabletti tai älypuhelin.

Koska muutos on kuitenkin väistämätöntä, niin olemme lähteneet pienin askelin päivittämään myös rakennusalan perustutkinnon opetusta. Välillä on menty oikeaan suuntaan ja välillä palattu pari askelta takaisin päin. Olemme ymmärtäneet, että opetusta on pakko päivittää tähän päivään, mutta haasteita on ollut: Mitkä digityökalut olisivat meille sopivia? Mistä löydämme aikaa opetella itse kaikki uudet työkalut ja välineet? Miten käytämme niitä meille sopivalla tavalla? Millä ajalla rakennamme tehtäviä digivälineisiin niin, että saamme ne käyttövalmiiksi?

Ammattiaineiden opettaminen talonrakentajille on hyvin käytännönläheistä. Senkin takia toimintatapojen muutos ja digitalisaation tunkeutuminen raksaopintoihin on monelle rakennusalan opettajalle vaikeaa. Olemme vihdoin löytäneet itsellemme sopivat tavan ja vauhdin ottaa digitaalisuuttaa mukaan opetukseen ja osaamisen etenemisen seurantaan. Monia asioita pystyisi varmasti tekemään vieläkin paremmin ja vielä hienommilla välineillä, mutta siirrymme niihin sitten, kun olemme itse siihen valmiita. Haluamme edetä pienin askelin. Suuret harppaukset aiheuttavat helposti ahdistusta ja vastustusta opettajissa.

Paljon puhutaan diginatiiveista nuorista, jotka pitävät itsestään selvyytenä digitaalisuuden tulemista opetukseen. Mutta asia ei ole aivan niin yksinkertaista. Etenkin pääkaupunkiseudulla yhä suurempi osa opiskelijoista on maahanmuuttajataustaisia. Senkään takia ei voida ajatella, että siirryttäisiin opetuksessa täysin verkkoon tai digimaailmaan. Tehtävät eivät voi olla sellaisia, että oppilas näppärästi itseopiskellen suorittaisi teoriaopintoja. Verkko-opintoja pitää kuitenkin olla tarjolla, koska oppilasaines on niin monipuolista: nopeita opiskelijoita, työssäkäyviä perheellisiä, oppimisvaikeuksista kärsiviä jne.

Tässä foorumiesityksessä kerromme konkreettisesti, miten olemme pikkuhiljaa ottaneet digitaalisuuden mukaan rakennusalan perustutkinnon opetukseen sekä muuttaneet opetus- ja opiskelutapoja vastaamaan 2000-luvun vaatimuksia. Olemme kuitenkin koko ajan pyrkineet pitämään muutosvauhdin sellaisena, että sekä opettajat että opiskelijat ovat pysyneet hyvin vauhdissa mukana. Ja vastustuksen sijaan kaikki ovat päinvastoin halunneet saada lisää digitaalisuutta mukaan opetukseen. Kerromme myös siitä, miten muutamat mielestämme hienot digi-ideat eivät toimineet ollenkaan opiskelijoiden kanssa.

Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 10.30.00
Päättyy
03.12.2021 11.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 13

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Kohderyhmän tiedot

Koulutusasteesta riippumatta ne opettajat, joita digitaalisten välineiden käyttöönotto vielä arveluttaa ja mietityttää.

Esittäjät

Huittinen Huittinen

Vantaan ammattiopisto Varia

Lehtori


Kataja Tuomas

Vantaan ammattiopisto Varia

Tuntiopettaja