Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Hulkko Mikko, Nykopp Leena

Digitaalisen pedagogiikan ketterä kehittäminen oppilaitosorganisaatiossa

Kuvaus

Syksyllä 2018 ammatillisessa oppilaitoksessamme valittiin kuusi opettajaa kehittämään digitaalista pedagogiikkaa 100 %:n työajalla. Toiminnan rakentamisen pohjana ovat olleet opettajien tarpeet ja toiveet sekä organisaatiomallin, kaupungin digitalisaatio-ohjelman ja ammatillisen koulutuksen reformin asettamat vaatimukset. Toimintaa arvioidaan ja muovataan ajankohtaisten ja muuttuvien tarpeiden mukaiseksi jatkuvan palautteen, yhteistyön ja digitaalisen pedagogiikan käytön pohjalta.

Esittelemme ketterän kehittämisen mallia digitaalisen pedagogiikan edistämisessä koulutusorganisaatiossa ja poikkeusajan mukanaan tuomia muutoksia toimintaan. Esittelemme myös digitaalisen pedagogiikan tiimin toiminnan määrällisiä ja laadullisia vaikutuksia oppilaitoksen digipedagogiikan käyttöön sekä henkilöstön digipedagogiseen osaamiseen. Liitteenä kuva palvelutarjonnastamme henkilöstölle vuonna 2021. 

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Kohderyhmänä on kaikki digitaalisen pedagogiikan kehittämisestä kiinnostuneet asiantuntijat, rehtorit, koulutuspäälliköt ja suunnittelijat

Esittäjät

Hulkko Mikko

Helsingin kaupunki

Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija


Nykopp Leena

Helsingin kaupunki

Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija