Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Parkkonen Vesa, Pukkila Päivi
  • 03.09.2021 10.30.00
  • Esityssali 23

Hybridimallin lanseeraus ja käyttöönotto ammatillisessa opinto-ohjaajakoulutuksessa

Kuvaus

HAMK:n ammatillisessa opinto-ohjaajakoulutuksessa aloitettiin uusi verkkomuotoinen toteutustapa vuonna 2016, jota esittelimme ITK-konferenssissa vuonna 2017 sekä IAEVG -konferenssissa Göteborgissa vuonna 2018. Verkkomuotoisen koulutuksen lisäksi toteutimme myös monimuotoisen opinto-ohjaajakoulutuksen, jossa opiskelijat tulivat fyysisesti Hämeenlinnan kampukselle. Syksyllä 2019 aloitimme jälleen uuden toteutuksen, jossa muunsimme aikaisemmin toteutetun verkkokoulutuksen sekä monimuotokoulutuksen uudeksi hybridimalliksi. Hybridimallissa opiskelijat ilmoittavat aina viikkoa aikaisemmin, osallistuvatko koulutuksen työpajapäivään tulemalla fyysisesti Hämeenlinnan kampukselle vai osallistumalla työskentelyyn verkon kautta. Hybridimallin toteutukseen olemme hakeneet ideoita mm. Jyväskylän yliopiston Chydenius -instituutissa toteutetusta tietotekniikan alan koulutuksesta. Toteuttamamme koulutuksen keskeinen sisältö on kuitenkin ohjaus ja sen eri vivahteiden oppiminen. Olemme siis omassa toteutuksessamme jälleen uranuurtajia.

Hybriditoteutuksen tavoitteena on luoda aktivoiva ja kaikkia osallistujia tasa-arvoisesti huomioonottava toteutus; heidän osallistumistavastaan riippumatta. Toteutus on vaatinut useita erilaisia teknisiä ratkaisuja mm. verkko-ohjelmiin ja äänitekniikkaan liittyen sekä uusia investointeja videotekniikkaan. Päätavoitteena on ollut tehdä toteutus, joka on mobiili, tilasta riippumaton ja uudelleen monistettava. Opiskelijoiden innostus uudesta hybridimallista on ollut kannustavaa ja käyttämämme kahden pedagogisen käsikirjoituksen malli on edesauttanut sekä toteutusta että oppimista. Mielenkiintoiseksi toteutuksen on tehnyt myös se, että toinen kouluttajista hoitaa opetuksen täysin ulkomailta.

Esityksemme kertoo uuden ammatillisen opinto-ohjaajakoulutuksen synnystä, haasteista sekä onnistumisista eri pedagogisten ratkaisujen kautta. Uskomme, että toteuttamamme mallin monistettavuus, käytännöllisyys ja luotettavuus viitoittaa hybridimallin uutta tulemista mm. tekniikan koulutuksen aloille. Esityksessämme keskustelemme myös hybridimallin toteutukseen liittyvistä opetuksen laadullisista elementeistä. Esityksemme hoidamme käyttäen samaa tekniikkaa kuin toteuttamassamme ammatillisen opinto-ohjaajakoulutuksen hybridimallissa. Esitykseemme voi osallistua joko fyysisesti paikan päällä tai sitten videolinkin kautta.

Käytännön info

Alkaa
03.09.2021 10.30.00
Päättyy
03.09.2021 11.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 23

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Kohderyhmän tiedot

Esityksemme sopii myös ammatillisen koulutuksen opettajille sekä molempien kohderyhmien asiantuntijoille, kouluttajille ja ohjaajille.

Esittäjät

Parkkonen Vesa

HAMK/AOKK

Lehtori


Pukkila Päivi

HAMK/AOKK

Lehtori