Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Forsström Sampo, Sinkko Miitri

Kohti unelmaa: Yhteisöllinen oppiminen virtuaalisesti

Kuvaus

Virtuaalitilan rakentaminen yhteisöllisenä projektina lukion englannin opintojaksolla (Opiskelutaidot ja kieli-identiteetti globaalissa ympäristössä) yheistyössä yhteistyökumppanin kanssa

Tavoitteet

- Jalkauttaa lukion uuden opetussuunnitelman hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamisen sisältöjä opiskelijoille omien ajatteluprosessien, ideoiden yhdessä työstämisen ja immersiivisten kokemusten keinoin.

- Tukea ryhmäytymistä sekä oman identiteetin rakentamista projektityöskentelyn avulla. Työskentelyn aikana opiskelijat perehtyvät omiin ja toistensa vahvuuksiin.

- Kehittää opiskelijoiden ITK-taitoja ajantasaisella ja kiinnostavalla sisällöllä. Tutustuttaa oppilaita virtuaalitilojen ja -kokemusten maailmaan ja mahdollisuuksiin.

- Mahdollistaa kielitaidon monipuolinen kehittäminen tavalla, jossa kielenoppimisen eri osa-alueet nivoutuvat luontevasti toisiinsa.

- Tarjota eritasoisille opiskelijoille onnistumisen mahdollisuuksia englannin kielen parissa.

- Virtuaaliympäristön suunnitteluja ja toteutus oppimistavoitteiden näkökulmasta.

- Kokemus yhteisöllisestä ja immersiivisestä tilasta ja siinä opiskelusta.

- Yritysyhteistyö osana lukiokurssin toteuttamista.

 

Projektityön tavoite

Projektin aikana paneudutaan uudenlaiseen yritysyhteistyössä toteutettavaan malliin, jossa opiskelijat tuottavat virtuaalisen opiskeluympäristön. Ympäristön opiskelusisällöt liittyvät englannin kurssin sisältöihin ja tavoitteena on, että toiminta yhdessä rakennetussa ympäristössä on kokemuksellista. Tilan teema pohjautuu lukion opetussuunnitelman laaja-alaisiin sisältöihin ’hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen’.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Harjula Production Ltd, Heikki Mäenpää

Kohderyhmä
Lukion opettajat

Kohderyhmän tiedot

Yhteistyöprojekti on toteutettu lukiossa, mutta kohderyhmäksi soveltuu kaikki, jotka ovat uudenlaisista pedagogisista ratkaisuista kiinnostuneita.

Esittäjät

Forsström Sampo

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

Lehtori


Sinkko Miitri

3D-Talo

Chief Growth Officer