Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Engström Pia, Santakallio Esa, Viitanen Reetta
  • 02.12.2021 16.30.00
  • Esityssali 36

Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet tulevaisuuden taitojen kehittämisessä

Kuvaus

Esittelemme Riihimäen opetussuunnitelmallisen jatkumon varhaiskasvatuksesta lukion loppuun. Robotisaatio-osaaminen nähdään Riihimäellä tulevaisuuden yleissivistyksenä, ja siksi sitä opetetaan kaikille lapsille varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Robotiikkaopinnot ovat osa useita oppiaineita ja siihen perehdytään myös laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa.

Tuomme esityksen aikana esiin robotiikan opetukselle tunnusomaisia piirteitä, joita ovat:

  • Tavoitteena on kehittää ajattelu- ja työskentelytaitoja. Aihepiirin opiskelussa oppilaita kannustetaan ja ohjataan luovuuteen, innovatiivisuuteen, kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja tekemään päätöksiä. 
  • Opiskelu toteutetaan pääosin tiimityönä, jossa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat hyvin tärkeitä. Robotiikan opiskelun avulla harjaannutetaan myös tietotekniikan käyttötaitoja ja tiedonhakutaitoja.
  • Opiskelun myötä oppilaat saavat kokemuksen siitä, että teknologian toiminta perustuu ihmisen tekemiin ratkaisuihin ja valintoihin. Opinnot innostavat ja rohkaisevat oppilasta tutustumaan ja huomaamaan ympärillä olevaa robotiikkaa ja automaatiota, joka lisääntyy kiihtyvällä tahdilla arjessamme.
  • Robotiikan opiskelu sisältää ongelmanratkaisua, luovuutta, innovointia, suunnittelua, ohjelmoinnillisen ajattelun kehittämistä, mekaniikkaa ja rakentamista.

Käytännön info

Alkaa
02.12.2021 16.30.00
Päättyy
02.12.2021 17.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 36

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Otavia, Anne Rongas

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Esittäjät

Engström Pia

Riihimäen kaupunki, robotiikkakampus

Kehityspäällikkö


Santakallio Esa

Riihimäen kaupunki, robotiikkakampus

Kehitysjohtaja


Viitanen Reetta

Riihimäen kaupunki, robotiikkakampus

Robotiikan opetuksen erityisasiantuntija