Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Hämäläinen Hanna, Laitinen Viivi
  • 03.12.2021 09.45.00
  • Esityssali 13

Laitteita ilman pedagogiikkaa

Kuvaus

Arki

Aloitimme syksyllä 2019 työskentelyn Puuppolan koulussa Jyväskylässä ja TVT-laitteiden käytön opastus ja pedagoginen ohjaus kuuluu tehtäviimme. Kartoittaessamme tuolloin koulun laitteistoa, huomasimme, että laitteita löytyy, mutta niiden käyttöaste on olematon. Laitteita on tullut osittain hankkeiden kautta ja osittain hankintoina. Hankintoja ei ehkä ole aina mietitty loppuun asti ja tämän vuoksi laitteet ovat jääneet nurkkaan pölyttymään. Näin on käynyt varsinkin hankkeiden mukana tulleille laitteille. Hankkeen aikana laitteita on testattu hankkeen mukaisesti, mutta kun hankkeista vastaava opettaja on siirtynyt toisiin tehtäviin ovat laitteet jääneet käyttämättä. Laitteita on aiempina vuosina varattu paperilapuilla, mikä ei ole mahdollistanut työn suunnittelua paikasta riippumatta. Koulun henkilökunnan digitaidot ovat vaihtelevia, mutta suurin osa tarvitsee apua perusasioissa. 

Unelma

Tavoitteenamme on, että koulussa harjoitellaan laitteiden käyttöä ja tieto- ja viestintäteknologisia taitoja opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja laitteet tukevat monipuolista oppimista. Unelmamme on, että laitteet olisivat pedagogisesti järkevässä ja tehokkaassa käytössä päivittäin. TVT-tutor on apuna pedagogisten ratkaisujen kehittämisessä, opettajien kouluttamisessa ja tarvittaessa käytännön toteutuksessa.

Arjesta Unelmaan

Kysyimme opettajilta, mitkä opetussuunnitelman TVT-tavoitteista ovat sellaisia, mitkä he hallitsevat ja missä he haluaisivat kehittyä. Jokainen opettaja valitsi kaksi kehittymistavoitetta ja niitä lähdetään lukuvuoden aikana työstämään. Tarkoituksena olisi, että opettaja saisi tarpeeksi varmuutta testata valitsemiaan aiheita luokkahuoneessa joko yksin tai tutoropettajan tuella. Tällöin uuden oppimiseen sitoudutaan ja opitut taidot näkyvät heti arjessa.

Laitteiden käyttöä tukemaan luodaan sähköinen varauskalenteri, johon voi tehdä varauksen tarvitsemalleen laitemäärälle ja -tyypille. Mahdollisesti näin useampi luokka voi hyödyntää samantyyppisiä laitteita yhtä aikaa.

Kaupungin TVT- toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaan vuonna 2020 vuosiluokilla 3-9 kaikilla oppilailla on käytössään henkilökohtainen laite. Koulussamme henkikökohtaisia laitteita on vain viides- ja kuudesluokkalaisilla. Tarkoituksenamme on miettiä laitteiden mahdollista uudelleen sijoittelua. Esimerkiksi yhteiskäytösä olevia laitteita voisi siirtää vähäisen käytön vuoksi oppilaiden henkilökohtaisiksi laitteiksi tai luokkakoneiksi. Tämän pohtimisessa olemme varmasti viisaampia keväällä, kun laitteiden tehostettua käyttöastetta tutkaillaan.

Kun opettajien taidot ja varmuus käyttää laitteita kasvavat, pystytään niitä hyödyntämään osana monia oppiaineita. Tällöin yksittäisten laitekokeilujen sijaan pystytään luomaan pedagogisesti järkeviä oppimiskokonaisuuksia laitteita hyödyntäen.

Tarkoituksena on koota materiaalipankki TVT:n hyödyntämisestä eri oppiaineissa eri vuosiluokilla. Materiaalipankki voi sisältää sekä laajempia oppimiskokonaisuuksia TVT:tä hyödyntäen että yksittäisiä sovellusvinkkejä harjoiteltaviin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin.

 

Esityksemme tarkoituksena on esitellä lähtökohtamme, toimintasuunnitelmamme ja sen toteutuminen. Lukuvuoden aikana arvioimme suunnitelmamme toimivuutta ja tavoitteiden saavuttamista. ITK-päivillä pystymme kertomaan, kuinka olemme onnistuneet siihen mennessä, mitä haasteita kohtasimme ja kuinka TVT-toimintasuunnitelmamme otettiin työyhteisössä vastaan. Arvioinnin pohjalta voimme luoda katsausta tulevaan lukuvuoteen ja sen mahdollisiin kehittämisen pääkohtiin. 

Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 09.45.00
Päättyy
03.12.2021 10.15.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 13

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Suomen Akatemia, Marja Kylämä

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Kohderyhmänä erityisesti opettajat, jotka toimivat kouluissaan TVT-vastaavina tai tutoropettajina.

Esittäjät

Hämäläinen Hanna

Jyväskylän kaupunki/Puuppolan koulu

Luokanopettaja, TVT-tutor


Laitinen Viivi

Jyväskylän kaupunki/Puuppolan koulu

Luokanopettaja, TVT-vastaava