Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Hemilä Heli
  • 02.09.2021 13.30.00
  • Esityssali 14

Lapset teknologiaosaajina - leikillistä ohjelmointia ja robotiikkaa kaikille esiopetuksessa

Kuvaus

Vantaan esiopetuksen yhdeksi sitovaksi tavoitteeksi vuonna 2018 asetettiin se, että jokainen esiopetuksesa oleva lapsi saa esiopetusvuoden aikana kokemuksia leikillisestä ohjelmoinnista ja robotiikasta. Tavoite tukee lasten tasavertaisia oikeuksia laadukaaseen opetukseen ja laajeneviin oppimisympäristöihin. Koska opettajat voivat kokea vieraana ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyvän pedagogisen suunnittelun on opettajille jaettu pedagogisesti laadukkaita helposti lähestyttäviä vinkkejä. Lisäksi opettajien ymmärrystä ohjelmoinnillisen ajattelun taitojen kehittymisen merkityksestä on lisätty. Opettajat ovat kokeneet tuen tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.

Ohjelmointiin ja robotiikkaan tutustumisessa keskeistä on lasten kokemusmaailmasta lähtevä tutkiva ja leikillinen tapa oppia. Robotiikkaan tutustuttaessa tutkitaan lasten arjen ympäristöä ja siinä esiintyviä ratkaisuja. Sääntöleikkien, erilaisten sovellusten ja ohjelmoitavien robottien rinnalla keksitään itse luovia ratkaisuja arjen pulmiin.

Kuva1. Leikillisen ohjelmonnin ja robotiikan tavoitteita Vantaan esiopetuksessa

Esitys muodostuu kahdesta osasta:

a) Mitä esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita leikillisen ohjelmoinnin ja robotiikan oppiminen edistää?

b) Millaiset pedagogiset ratkaisut tukevat tavoitteita? Millaisia välineitä oppimisympäristössä tulisi olla? (Konkreettisia esimerkkejä toimivista ratkaisuista, myös toimimattomiksi osoittautuneita ratkaisuja voidaan jakaa.)

Käytännön info

Alkaa
02.09.2021 13.30.00
Päättyy
02.09.2021 14.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 14

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Suomen Akatemia, Marja Kylämä

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat

Esittäjät

Hemilä Heli

Vantaan kaupunki

Tieto ja -viestintätekniikan asiantuntija