Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Monter Marianna, Suomalainen Henrietta, Yilmaz Riikka

Lapset teknologiaosaajina: Portfoliopedagogiikkaa digitaalisesti varhaiskasvatuksessa

Kuvaus

Pedagoginen dokumentointi ja lapsen osallisuuden vahvistaminen ovat tärkeä osa Helsingin uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa. Helsingissä yhtenä työvälineenä tähän on lähdetty kehittämään helsinkiläistä portfoliopedagogiikkaa jo varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta alkaen. Minkälaisia mahdollisuuksia portfoliopedagogiikkaa on toteuttaa digitaalisia välineitä hyödyntäen? Millä tavoin lapsen osallisuutta tuetaan portfolion teossa? Kehitystyössä on lähdetty liikkeelle varhaiskasvatuksen ryhmäportfolioista, joissa kuvataan koko ryhmän yhteistä toimintaa. Dokumentoinnissa huomioidaan varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueet ja laaja-alainen osaaminen. Nämä tulevat myös näkyväksi portfoliossa. Portfolion tavoitteena on toimia lisäksi varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin välineenä ollen kiinteä osa kaikkea varhaiskasvatuksen toimintaa. 
Kehittämistyössä ovat olleet aktiivisesti mukana 11 innovatiivista päiväkotia, jotka yhdessä kokeillen ja kehittäen luovat parasta mahdollista portfoliopedagogiikkaa Helsingin varhaiskasvatukseen. Työskentely on toteutettu digitaalisia laitteita ja palveluita hyödyntäen.
Esityksessä esitellään ei esitellä yhtä alustaa työskentelyyn, vaan tarjotaan ideoita siihen, miten jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä on mahdollista kokeilla portfoliotyöskentelyä niillä digitaalisilla välineillä ja palveluilla, joita ryhmissä on käytössä. Käytännön esimerkein kuljetamme kuulijan läpi portfolioprosessin siten, että jokainen kuulija lähtee esityksestä inspiroituneena ja monta vinkkiä rikkaampana. 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Pasi Silander

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat

Esittäjät

Monter Marianna

Helsingin kaupunki/Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Varhaiskasvatuksen opettaja


Suomalainen Henrietta

Helsingin kaupunki/Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Pedagoginen asiantuntija


Yilmaz Riikka

Helsingin kaupunki/Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Varhaiskasvatuksen opettaja