Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Maasalo Ida, Vuorio Jaakko
  • 02.12.2021 16.30.00
  • Esityssali 13

Liikenneturvan Filla&Rillassa opitaan turvallista pyöräilyä digitaalisesti

Kuvaus

Liikenneturvan Filla&Rilla (fillarilla.fi) on ilmainen digitaalinen oppimisympäristö. Se on suunnattu luokka-asteille 3 – 6 turvallisen pyöräilyn oppimisen tueksi. Esityksessä esittelemme Filla&Rillaa ja kerromme sen kehitystyöstä.

Kyky turvalliseen itsenäiseen liikkumiseen on tärkeä arjen taito. Pyöräilykasvatus on myös mainittu opetussuunnitelmassa itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen laaja-alaisten osaamistavoitteiden yhteydessä. Asetimme Filla&Rillan tavoitteeksi, että sen tulee tukea opettajia suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen liikennekasvatustyön toteuttamisessa edistäen siten lasten itsenäistä turvallista pyöräilyä.

Filla&Rilla julkaistiin tammikuussa 2018 innostuneella vastaanotolla. Filla&Rillan digitaalinen toteutus mahdollistaa monipuoliset tehtävät, palautteellisuuden ja pelillisten elementtien hyödyntämisen. Tämä tukee oppimista ja pitää oppilaiden motivaatiota yllä harjoittelussa.

Perustuen ensimmäisen käyttövuoden kokemuksiin julkaisimme Filla&Rillasta uudistetun versio elokuussa 2019. Uudistustyössä kiinnitimme erityistä huomioita siihen, että Filla&Rillan tulee olla helppokäyttöinen. Esimerkiksi rekisteröitymisestä luovuttiin. Uudessa versiossa myös rakenne ja tehtävät uudistettiin perustuen käyttökokemuksiin ja uusimpaan tutkimuskirjallisuuteen.

Filla&Rillan uudistuneen rakenteen perustuminen eri lukuvuosille suunnatuille tasoille ohjaa opettelemaan oikeita asioita oikeassa järjestyksessä. Filla&Rillassa jokaisen oppimisosion päätteeksi oppilaat saavat itselleen ladattavan todistuksen. Se sisältää tehtäviä kotona ja koulussa tehtäväksi. Tavoitteena on, että opittu todella siirtyy todelliseen liikenneympäristöön.

Filla&Rillassa eri turvallisen pyöräilyn osa-alueet katetaan suunnitelmallisesti. Tehtäviä tekemällä opitaan liikennesääntöjä ja turvavarusteiden asianmukaista käyttöä. Lisäksi käsitellään esimerkiksi tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Keskiössä on myös lapsen ymmärryksen lisääminen omien taitojen tasosta. Filla&Rillaan kuuluu myös virtuaalimaailma, jossa harjoitellaan havaintojen tekemistä liikenteessä.

Opettajien toteuttaman koulujen liikennekasvatuksen lisäksi lasten vanhemmilla ja muulla lähipiirillä on keskeinen asema lasten liikennekasvattajina. Filla&Rillan tavoitteena onkin toimia väylänä kodin ja koulun välillä sekä innostaa turvalliseen aktiiviseen pyöräilyyn.

Testasimme uudistunutta Filla&Rillaa ennen sen julkaisua vanhempien ja lapsien kanssa sekä myös kouluissa oppitunneilla. Testausten mukaan oppimisympäristö on helppo käyttää ja oppilaat viihtyvät sen parissa.

Pitkäjänteinen kehitys- ja tutkimustyömme oppimisympäristön parissa tulee jatkumaan. Selvitämme opettajille suunnattujen kyselyiden avulla, tukeeko Filla&Rilla suunnitelmallisen liikennekasvatuksen toteuttamista. Lisäksi tutkimme, mitä oppilaat oppivat Filla&Rillaa käyttäessään. Tulosten perusteella päivitämme tarvittaessa Filla&Rillaa entistä toimivammaksi.

Esityksessä esittelemme Filla&Rillaa sekä avaamme kehitystyön taustoja ja kokemuksiamme. Kerromme myös suunnitelmistamme tutkimuksen suhteen jatkossa.

Käytännön info

Alkaa
02.12.2021 16.30.00
Päättyy
02.12.2021 17.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 13

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Suomen Luokanopettajat ry, Siekkinen Piritta

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

- Luokanopettajat
- Digitaalisisten oppimisalustojen kehittämisestä ja tutkimisesta kiinnostuneet kuulijat

- Liikennekasvatuksesta kiinnostuneet kuulijat

Esittäjät

Maasalo Ida

Liikenneturva

Suunnittelija


Vuorio Jaakko

Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkija