Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Hirsto Laura
  • 02.09.2021 15.00.00
  • Esityssali 13

Miten tablettien erilaiset pedagogiset käyttötavat selittävät oppilaiden kokemusta tableteista?

Kuvaus

Aikaisempi tutkimus on tuottanut varioivia näkökulmia tablettien vaikutuksista oppimiseen. Näyttää kuitenkin siltä, että oppilaat ovat pääasiassa kokeneet työskentelyn tablettitietokoneiden kanssa myönteisesti (mm. Dundar & Akcayir, 2012; Huang et al., 2012), ja että monissa sisällöllisissä teemoissa tabletit ovat tukenee oppilaita oppimisessa (Hassler ym. 2016).

Tässä Foorumissa on tarkoitus kuvata perusopetuksen oppilaiden tablettiopetuksen kokemuksia suhteessa siihen, minkälaisia käyttätapoja tableteilla on ollut koulun opetus- ja oppimistilanteissa. Aineistona on 1024 perusopetuksen oppilasta ala- ja yläkouluista, joissa oppilailla oli joko omat koulun tarjoamat tablettilaitteet taikka koulukohtaiset lainattavissa olevat tabletlaitteet. Aineistossa alakoululaisia oli 704, joista 329 oli käytössä omat kouluntarjoamat tabletlaitteet ja yläkoululaisia oli 348, joista 117 oli käytössä oma koulun tarjoama laite.

Aikaisempaa laajempi aineisto vahvisti aikasemman tutkimuksen jäsennystä kolmesta oppilasiklusterista: 1) sitoutuneet ja motivoituneet oppilaat, 2) heikosti sitoutuneet ja motivoituneet oppilaat, 3) keskinkertaisesti sitoutuneet ja motivoituneet tabletteja priorisoivat oppilaat sekä 4) keskinkertaisesti sitoutuneet ja motivoituneet perinteisiä menetelmiä priorisoivat oppilaat.

Tablettien pedagogiset käyttötavat eivät juuri näyttäneet selittävän oppilaiden yleistä suoritustasoa. Tarkastellessa tekijöitä, jotka näyttävät selittävän positiivisia kokemuksia tableteilla opiskelussa, keskeisenä selittävänä  tekijänä on oppilaat itsesäätelyosaaminen, yhteisöllistä tiedonrakentelua hyödyntävä pedagogiikka, tablettien moniulotteinen käyttö, tableteilla pelaaminen, tiedonhakujen harjoittelu sekä muu yhteisöllinen työskentely. Kokonaisuutena arvioiden nämä elementit selittivät noin 16 % vaihtelusta. Verrattuna yleiseen kouluviiihtyvyyteen itsesäätelyosaaminen näyttää selittävän noin 37% vaihelusta, ja varioiva yhteisöllinen työskentely lisää selitysosuutta noin 5 %.

Vahvat oppimisen itsesäätelijät näyttivät käyttävän tabletteja yksilölliseen työskentelyyn muita ryhmiä enemmän. Heikot säätelijät käyttivät tabletteja muita ryhmiä vähemmän yhteistyöskentelyyn ja hyödynsivät tabletteja vähemmän monimuotoisesti. Ne suhteellisen hyvät oppimisen säätelijät, joilla oli haasteita tehtävää välttelevän käyttäytymisen kanssa, käyttivät tabletteja muita ryhmiä enemmän internetin selaamiseen ja pelaamiseen.

Opettajien käyttämä itseohjautuvuutta tukeva pedagogiikka näytti liittyvän tablettien hyödyntämiseen yhteistyössä ja moniulotteisesti. Myös tiedonhakua ja yhteistoiminnallista tiedonrakentelua tuettiin useimmiten yhteistoiminnallisella ja moniulotteisella tabletin käytöllä.

Esityksessä tarkastellaan tuloksia ja tablettipedagogista työskentelyä konkreettisesti, ja nostetaan esille muutamia tuloksista nousevia sovelluskohteita.

Käytännön info

Alkaa
02.09.2021 15.00.00
Päättyy
02.09.2021 15.30.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 13

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Esityksessa tarkastellaan tablettien pedagogista käyttöä, joten perusopetuksen opettajat ovat oleellista kohderyhmää.

Esittäjät

Hirsto Laura

Itä-Suomen yliopisto

Professori