Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Analytiikkajaoston edustaja/edustajat Analytiikkajaoston edustaja/edustajat, Litmanen Topi, Kytölä Tomi
  • 03.12.2021 11.15.00
  • Esityssali 21

Oppimisanalytiikan kansallinen viitekehys

Kuvaus

Jos harkitset analytiikan hyödyntämistä opetuksessasi tai olet jo ottanut ensi askeleita oppimisanalytiikan käytössä, joudut pohtimaan sekä datanhallintaan, dataan ja sen laatuun liittyviä kysymyksiä että erilaisia eettisiä ja lainsäädännöllisiä näkökulmia oppimisanalytiikan käytöstä oppimiseen, opetukseen ja sen kehittämiseen. Sinua saattavat mietityttää muun muassa seuraavat kysymykset:

  • Mitä oppijoiden tulisi tietää heistä kerättävän datan käsittelystä ja käyttökohteista?
  • Onko olemassa dataa, mitä ei pitäisi käyttää oppimisanalytiikkaan?
  • Mistä tiedetään, että analytiikka on oikeassa ja sen tekemän ehdotukset parhaimpia mahdollisia?
  • Kuinka yksityiskohtaisesti opettajien tai muiden oppilaitosten toimijoiden tulisi tietää oppimisanalytiikassa käytettävistä algoritmeista ja mittajärjestelmistä?
  • Kenellä on vastuu oppilaitoksen oppimisanalytiikan asianmukaisesta ja toimivasta sovellettavuudesta?

Tule paikanpäälle kuulemaan lisää ja esittämään mahdollisesti myös oma mieltä painava analytiikkakysymyksesi!

Esitys tuo tiedoksi kansallisen oppimisanalytiikan viitekehyksen, joka pyrkii jäsentämään oppimisanalytiikan keskeisiä näkökulmia ja niiden välisiä suhteita analytiikan tekemisen tueksi. Se on laadittu yhteisten määritelmien, pelisääntöjen ja parhaiden käytäntöjen löytämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettaman asiantuntijaryhmän toimesta ja on tarkoitettu apuvälineeksi niin oppimisanalytiikan käyttöönottoa harkitseville kuin prosessin jo aloittaneillekin.

Esityksessä käydään läpi mm. viitekehyksen keskeistä sisältöä, prosessissa esiin nousseita huomioita ja kriittisiä kysymyksiä oppimisanalytiikan käyttöön liittyen. Esitys ei tarjoile valmiita vastauksia oppimisanalytiiikan käyttämiselle, vaan aihealueita käsitellään ajankohtaisin kysymyksin, jotka on nostettu esimerkeiksi viitekehyksen sisältämistä kysymyksistä. Esimerkein pyritään avaamaan oppimisanalytiikkaan liittyviä hallinnollisia, laillisia ja eettisiä näkökulmia.

Kohderyhmänä ovat erityisesti opettajat ja koulutusorganisaatioiden opetuksesta päättävät tahot - koulutusasteesta tai -muodosta riippumatta. Aikaa varataan myös kysymyksille ja keskustelulle.

 

Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 11.15.00
Päättyy
03.12.2021 11.45.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 21

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Aalto-yliopisto, Ari Korhonen

Kohderyhmä
Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Kohderyhmän tiedot

Kohderyhmänä ovat kaikki toimijat, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään oppimisanalytiikkaa omassa opetuksessaan tai oman organisaationsa opetuksen kehittämisessä.

Esittäjät

Analytiikkajaoston edustaja/edustajat Analytiikkajaoston edustaja/edustajat

esim. korkeakoulut, eOppimiskeskus tai CSC

Asiantuntija/Asiantuntijat


Litmanen Topi

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Kehityspäällikkö


Kytölä Tomi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisasiantuntija