Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Kyllönen Mari, Marttinen Simo
  • 03.12.2021 12.00.00
  • Esityssali 24

Osaan ja pystyn - opettajan digipedagogisen osaamisen itsearviointimenetelmä

Kuvaus

Digitaalisen teknologian hyödyntämistä opetuksen ja oppimisen tukena ohjaavat useat organisaatio- ja yksilötason tekijät. Mistä kenkä puristaa silloin, kun infra on kunnossa, reksi asian takana, laitteita ja softaa saatavilla, tutorit talossa ja OPSikin velvoittaa mutta mitään ei tapahdu?

Teknologian käyttö oppimisen ja opettamisen tukena on viime kädessä opettajan pedagoginen valinta, jota säätelee hänen ymmärryksensä kyseisen teknologian pedagogisesta käytettävyydestä. Tutkimustiedon perusteella tiedetään että opettajan uskomukset ovat yhteydessä teknologian pedagogiseen käyttöön. Käsitykset teknologian pedagogisesta käytettävyydestä ja opettajan omasta teknologisesta osaamisesta ja etenkin digipedagogisesta pystyvyydestä ovat avainasemassa. Mutta mitä on teknologian pedagoginen käytettävyys? Miten sitä voi arvioida? Entä omia taitojaan sen arvioimiseksi? Kuinka ohjata opettaja pohtimaan omaa teknologiapystyvyyttään?

Tässä toimintasessiossa tutustutaan tmenetelmään, jonka avulla opettaja voidaan herätellä pohtimaan teknologian pedagogista käytettävyyttä ja henkilökohtaista digipedagogista osaamista omista lähtökohdistaan käsin. Tutkimustietoon perustuvassa matalan kynnyksen menetelmässä reflektoidaan, havainnoidaan ja visualisoidaan osaamista ohjatusti, vuorovaikutuksessa muiden sessioon osallistuvien kanssa.  

Menetelmä tarjoaa eri oppilaitoksiin skaalautuvan tavan herätellä ja keskusteluttaa opettajia digipedagogiikan äärellä. Menetelmää voidaan soveltaa yksittäisten opettajien itsearvioinnin ja opettajayhteisöjen digipedagogisen osaamisen arvioinnin välineenä. Se tarjoaa myös opetuksenjärjestäjälle mahdollisuuden kerätä strategista tietoa oppimista ja opetusta tukevan digitalisaation edistämiseksi mm. koulutus- ja tukitoimintojen kohdentamista helpottaen.

Tule kokeilemaan, miltä digipedagoginen osaamisesi näyttää!

Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 12.00.00
Päättyy
03.12.2021 13.15.00
Kesto
1 tunti 15 minuuttia
Sijainti
Esityssali 24

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Suomen Akatemia, Marja Kylämä

Kohderyhmä
Henkilöstökouluttajat

Kohderyhmän tiedot

Menetelmä soveltuu digitutoreiden, TVT-koordinaattoiden, koulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestäjien, sekä yksittäisten opettajien työvälineeksi.

Esittäjät

Kyllönen Mari

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja


Marttinen Simo

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

ICT-pedagogi