Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Jaakkola Santeri, Uusiniitty Anna

Pelillistämisen arkea ja unelmia - ideoita Seppo-pelien tekemiseen

Kuvaus

Tutkimusten mukaan pelillisyydellä on edellytyksiä parantaa oppimistuloksia ja innostaa oppijoita oppimaan, mutta pelillisten työtapojen löytäminen ja sovittaminen omaan työhön on monelle opettajalle haaste. Mikä pelillistämisessä on haasteellista? Miten päästä yli arjen haasteista ja toteuttaa pelillistämisunelmat?

Pelillistämisen arkea ja unelmia -esitys pohjautuu sekä tutkimukseen että käytäntöön: Maarit Röynä on tutkinut kasvatustieteen pro gradu -työssään opettajien kokemuksia opetuksen pelillistämisestä, kun taas opettaja Anna Uusiniityllä on vuosien käytännön kokemus pelillistämisestä. Röynän pro gradu -työssä selvitettiin, millaisia pelejä opettajat tekevät Seppo-pelillistämisalustalla, ja millaisia kokemuksia opettajilla on Seppo-pelien tekemisestä ja käyttämisestä opetustilanteessa. Haastattelututkimuksen (N= 14) tulosten mukaan opettajat pitivät pelien tekemistä teknisesti helppona, mutta osa heistä koki, että opetussisältöjen ja pelillisyyden yhdistäminen mielekkääksi pedagogiseksi kokonaisuudeksi oli haasteellista. Opettajat näyttävätkin tarvitsevan esimerkkejä ja ideoita opetuksen pelillistämiseen sekä luovaan pelisuunnitteluun. Esityksessä Anna Uusiniitty tarjoaa konkreettisia esimerkkejä, miten hyödyntää pelillisyyttä mielekkällä tavalla opetuksessa. 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Kristian Kiili

Kohderyhmä
Peruskoulun aineenopettajat

Kohderyhmän tiedot

Kohderyhmää ovat kaikki opetuksen pelillistämisestä kiinnostuneet opettajat ja muut alan asiantuntijat. 

Esittäjät

Jaakkola Santeri

Seppo


Uusiniitty Anna

Hämeenkyrön yhteiskoulu

Opettaja