Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Harmanen Minna, Järveläinen Jasmina, Kähkönen Matti, Mikkonen Hilkka, Leppänen Päivi, Martikka Saara, Murtonen Sari, Jaakko Salo, Palsa Lauri
  • 03.12.2021 09.00.00
  • AREENA-sali

Polkuja digiajan lukutaitojen oppimiseen ja opetukseen

Kuvaus

Lasten ja nuorten digitaidot ovat avain uusien taitojen oppimiseen. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita, joiden sosiaaliset suhteet, merkitykselliset kokemukset ja suuri osa elämää rakentuvat pitkälti digitaalisissa maailmoissa. Digitaaliset ympäristöt ja mediakulttuuri tarjoavat monenlaisia kanavia ja välineitä erilaisille itseilmaisun muodoille sekä vuorovaikutukselle ja osallisuudelle yhteiskunnassa. 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä on kuitenkin havaittu oppilaiden digitaidoissa puutteita ja eroja, jotka saattavat oppijoita epätasa-arvoiseen asemaan niin perusopetuksen aikana kuin sen jälkeenkin. Opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteuttamiseen on myös kaivattu yhtenäistä ohjeistusta ja tukea. 

Miten opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma vastaa näihin haasteisiin? 

Haluamme innostaa ja rohkaista eri toimijoita edistämään monipuolisesti lasten ja nuorten digi- ja mediataitoja varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättymiseen asti. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja Opetushallituksen toteuttama valtakunnallinen kehittämisohjelma tarjoaakin monenlaista tukea varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja opettajille sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille. Ohjelma on osa laajempaa Oikeus oppia -ohjelmaa.

Esittelemme areenassa lasten ja nuorten TVT-osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen edistämiseksi vuoden 2021 alkupuolella julkaistut hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä oppilaan hyvän ja edistyneen osaamisen osoittamisen kuvaukset perusopetukseen. Kuvauksilla tuetaan Varhaiskasvatussuunnitelman sekä Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toteuttamista. Kuvaukset on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kuvaamme esityksessä konkreettisin esimerkein pedagogista toimintaa, jolla edistetään laadittujen kuvausten mukaista laaja-alaista osaamista niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin. Kerromme lisäksi esityksen aikana kehittämisohjelman tarjoamista muista materiaaleista ja tuesta opettajille ja kasvattajille sekä paikallisista kehittämishankkeista. Asiantuntijapuheenvuorot syventävät tematiikkaa. Vuorovaikutteisissa osioissa pääset keskustelemaan ja jakamaan omia kokemuksiasi ja ajatuksiasi kehittämisohjelman teemoista. 

Taitojen ja tavoitteiden saavuttamiseen on lukuisia erilaisia keinoja ja menetelmiä. Tule löytämään omat pedagogiset polkusi digiajan lukutaitojen opetukseen! 


Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 09.00.00
Päättyy
03.12.2021 10.00.00
Kesto
1 tunti
Sijainti
AREENA-sali

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Jaakko Salo, Jaakko Salo

Kohderyhmä
Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Kohderyhmän tiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opettajat ja muu kasvatushenkilöstö, opetuksen järjestäjät ja kehittäjät

Esittäjät

Harmanen Minna


Järveläinen Jasmina


Kähkönen Matti


Mikkonen Hilkka

Kaurialan koulu


Leppänen Päivi

Opetushallitus

hankekoordinaattori


Martikka Saara

Hämeenlinnan kaupunki

lehtori


Murtonen Sari

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

projektiasiantuntija


Jaakko Salo

Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Kehittämispäällikkö


Palsa Lauri

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

Erityisasiantuntija