Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Janne Venho, Jussi Kytömäki
  • 03.12.2021 13.30.00
  • Esityssali 36

Silloin taivas putosi vuosia. Nyt GeoGebra on oppimisen tehostaja.

Kuvaus

PÄTKÄ HISTORIAA

Jussi: Vuonna 1980 helmikuun 22. päivänä eli reilu 40 vuotta sitten tuli Ylöjärven lukioon ABC-80-mikro. Seuraavan kesän elokuussa MAOL ja kouluhallitus järjestivät matikanopettajille ensimmäisen ATK-kurssin UNO 1. Olin jo keväällä aloittanut Aaltopaketin viilaamisen. Myös taivas alkoi putoilla.

Vuonna 1990 todellinen digiveikko Jarmo Viteli ideoi ITK-konferenssin. Järjestelyissä olivat innolla mukana Hämeen lääninhallitus ja Jarmon lääninkouluttajakumppanit. Ensimmäisessä tapahtumassa yritykseni Tietomiilu myi osallistujille Aaltopakettia ja Pikkupakettia.

Viisitoista vuotta sitten GeoGebra tunkeutui oppimisympäristöihini Ylöjärven lukiossa. Se toimii mykistävän uljaasti. Sain huiman loppunousun työuralleni. Nyt Janne Venho valmistelee merkittävää digiloikkaa yläkoulun matematiikan oppimiseen.

MATEMATIIKAN SÄHKÖINEN OPPIMATERIAALI -PROJEKTI

Janne: Uusinta opetussuunnitelmaa (OPS2014) odotettiin otettavaksi yläkoulussa käyttöön syksyllä 2017, jolloin matematiikassa uuden tuntijaon ja ohjelmoinnin mukaantulon lisäksi tietyt sisällöt vaihtuivat ainakin paikallisesti eri vuosiluokille. Kirjojen huono kunto vaati uusien oppikirjojen hankkimista jo syksyllä 2016, mutta saatavilla olevat oppikirjat olivat kuitenkin vielä vanhan OPS:n mukaisia, jolloin heräsi ajatus omasta, mahdollisesti sähköisestä oppimateriaalista. Sähköisen oppimateriaalin etuna nähtiin teorian ja tehtävien monipuolisuus, parempi muokattavuus opettajan omaan opetukseen sopivaksi sekä formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin automatisointi opettajan työn helpottamiseksi ja kehittämiseksi.

Omaa oppimateriaalia aloitettiin tuottaa syksyllä 2016, jolloin unelma täysin sähköisestä materiaalista kariutui laitepulan vuoksi. Ratkaisuna oli teorian sähköistäminen, ja tehtävien tuottaminen paperimuotoon, jolloin teoriaan luodut opetusvideot ja animaatiot oppilas pystyi katsomaan tarvittaessa omalla älylaitteellaan. Aikaisempien opetuskokeilujen johdosta opetusmenetelmät alkoivat muotoutua kohti Flipped Learning -tyyppistä opetusta, toki vahvasti yläkoulun vaatimustasoon sovitettuna.

Kun tuli tieto, että syksyllä 2020 aloittavat 7.-luokkalaiset saavat käyttöönsä henkilökohtaiset Chromebook-laitteet, voitiin materiaalin sähköistäminen viedä teorian osalta myös tehtävien puolelle. Kaupunki lähti projektiin mukaan myöntämällä Janne Venholle virkavapaata materiaalin tuottamista varten lukuvuodelle 2020 - 2021. Materiaali on ollut koko lukuvuoden Viljakkalan 7.-luokkalaisilla käytössä, ja näin on saatu kehitettyä aikana yksittäisten tehtävien lisäksi myös materiaalia kokonaisuutena. Projekti jatkuu 8.-luokan materiaalin osalta lukuvuonna 2021 - 2022.

Oppimisympäristöksi valikoitui Moodle-alusta, joka on seutukunnallisesti käytössä Mediamaisterin Reppu-palveluna. Moodle on räätälöitävissä monipuolisesti, ja se tarjoaa paljon erilaisia tapoja teorian ja tehtävien toteuttamista varten. Tehtävät tehdään pääsääntöisesti GeoGebran avulla, joka upotetaan Moodleen omaksi aktiviteetikseen, jolloin siitä saadaan pistemäärä liitettyä Moodlen omaan arviointiin. Lisäksi käytössä on vihkotehtäviä, joita oppilaat palauttavat kuvina opettajan arvioitavaksi sekä VPL (Virtual Programming Lab) -työkalulla toteutetut automaattisesti arvioitavat ohjelmointitehtävät.

Opiskelusta sähköisessä oppimisympäristössä saadaan paljon lokitietomerkintöjä sekä koottuja raportteja, joita voidaan käyttää arvioinnin lisäksi opetuksen ja oppilaan opiskelun kehittämiseksi. Lisäksi oppilailta on kerätty palautetta sekä oppimisympäristön että tehtävien käytöstä ja toiminnasta. Yleisesti kokemus sähköisestä oppimisympäristöstä on ollut positiivinen, vaikka uutuudenviehätys on syksystä hieman laantunutkin. 

Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 13.30.00
Päättyy
03.12.2021 14.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 36

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Lempäälän kunta, Mika Setälä

Esittäjät

Janne Venho


Jussi Kytömäki