Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Kiili Kristian
  • 02.09.2021 14.15.00
  • Esityssali 23

Synnyttävätkö pelit tunnerikkaita oppimiskokemuksia vai ilmeetöntä arkea?

Kuvaus

Oppimispelien tehokkuutta on tutkittu jo vuosia, mutta edelleen on epäselvää miksi peleillä saavutetaan usein hyviä oppimistuloksia. Samanaikaisesti tunteiden ja oppimisen suhteisiin liittyvä tutkimus on yleistynyt. Vaikka tunteiden ja oppimisen välisiä suhteita on tutkittu vasta rajallisesti, uskotaan tunteellisten kokemusten tukevan oppimista ja motivaatiota. Pelien on väitetty herättävän pelaajissa voimakkaita tunteita, joka voisi osaltaan selittää oppimispelien tehokkuutta. Tunteiden ja oppimisen välisiä suhteita selvittäviä oppimispelitutkimuksia ei kuitenkaan ole tehty paljon. Tässä esityksessä kerromme tutkimuksesta, jossa selvitimme synnyttääkö matematiikan oppimispeli tunnerikkaampia oppimiskokemuksia kuin ei-pelillisten harjoitustehtävien tekeminen. Tutkimukseen osallistui 122 yliopisto-opiskelijaa, joista puolet harjoitteli murtolukuja digitaalisilla lukusuoratehtävillä ja toinen puoli pelasi lukusuoraan pohjautuvaa murtolukupeliä. 15 minuuttia kestäneen harjoittelujakson aikana opiskelijoiden matemaattiset suoritukset tallennettiin ja heidän kasvojen ilmeet videoitiin webbikameralla. Opiskelijat vastasivat myös harjoittelukokemukseen liittyviin kyselyihin. Kuvatut videot analysoitiiin freimi kerrallaan ohjelmalla, joka tunnistaa tunnetilat kasvojen piirteistä. Tulokset osoittivat, että opiskelijat, jotka harjoittelivat murtolukuja pelillä kokivat merkittävästi enemmän tunteita kuin digitaalisilla lukusuoratehtävillä murtolukuja harjoitelleet opiskelijat. Itsearviointimittarit tukivat kasvontunnistuksesta saatuja tuloksia. Esityksessä käsittelemme tuloksia tarkemmin. Pohdimme myös tunteiden automaattisen tunnistamisen haasteita ja unelmoimme tunteiden tunnistamisen soveltamisesta erilaisissa oppimisratkaisuissa.  

Käytännön info

Alkaa
02.09.2021 14.15.00
Päättyy
02.09.2021 14.45.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 23

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Esittäjät

Kiili Kristian

Professori