Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 joulukuuta 2021 - 3 joulukuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

Tiedekäytäntölähtöinen opetus - Suomen ja USA:n opetussuunnitelmien uusi näkökulma tiedeopetukseen

  • Myllyviita Ari
  • 03.12.2021 13.30.00
  • Esityssali 35

Hankkeessa on lähdetty toteuttamaan tiedeopetuksessa uudentyyppisellä toimintamallilla. Siinä yhdistyvät Suomessa pitkään käytetty tutkivan oppimisen malli, USA:n uuden tiedeopetuksen opetussuunnitelman mukainen projektioppimisen malli. Itse olen ryhtynyt kutsumaan tätä mallia tiedekäytäntölähtöiseksi opetukseksi (TKL). TKL-oppimiselle on luonteenomaista: • Toimintaa ohjaa kontekstualisoiva ohjaava kysymys. • Keskiössä ovat opetussuunnitelman tavoitteet (menetelmällinen ja käsitteellinen oppimin...