Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 joulukuuta 2021 - 3 joulukuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

Nuorisoalan järjestökentän tiedontuotannon systematisointi ja kehittäminen

  • Autiomäki Niina

Kehitämme ja systematisoimme projektissamme Suomen nuorisoalan järjestökentän tiedontuotantoa. Pilotoimme tiedontuotantojärjestelmän vuonna 2022 ja lopullinen versio on valmis vuonna 2023. Kartoitamme tiedontuotannon nykytilaa sekä käytössä ja kehitteillä olevat järjestelmät. Kehitystyö tehdään käyttäjälähtöisesti. Olemme tehneet tämän vuoden yhteistyötä nuorisoalan järjestökentän kattojärjestön kanssa. Kokonaiskuvan saavuttaminen tiedontuotannon keinoin nuorisoalan järjestökentästä on haastava...