Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Kylväjä Mikko, Laine Joakim, Niemi Hannele
  • 02.12.2021 16.30.00
  • Esityssali 35

Tekoäly hyvinvoinnin ja oppimisen tukena

Kuvaus

Kuinka hyvin oppija jaksaa oppia ja opiskella on sidoksissa hänen yleiseen hyvinvointiinsa ja myös siihen, minkälaista tukea hän saa oppimiselleen. Tämä koskee sekä aikuisia että lapsia. Hyvinvoinnin ja oppimisprosessein tukeminen korostuvat entisestäänkin uudessa tilanteessa, kun opetus toteutetaan etänä kuten on tapahunut pandemian seurauksena. Tässä esityksessä kuvataan kahta tekoälyperusteista sovellutusta. Esimerkit ovat tutkijoiden ja yritysten välisestä yhteistyöhankkeesta AI in Learning. Hanke on Business Finlandin  Co-Innovation projekti. 

https://blogs.helsinki.fi/ai-in-learning/

Ensimmäinen osa esityksestä liittyy hyvinvoinnin mallintamiseen. Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että hyvinvointi vaikuttaa oppijan motivaatioon ja oppimiseen, ja myös työntekijän motivaatioon ja työssä jaksamiseen. Tekoäly auttaa mallintamaan hyvinvoinnin ulottuvuuksia sekä ns. normaalissa koulussa, jossa ollaan fyysisesti paikalla että myös etäkoulussa. Esityksessä kuvataan miten koululaisen, opiskelijan tai työntekijän hyvinvointia mitataan ja mitä ilmiöitä mittaamisella voidaan löytää. Tieto on merkittävä väline koulun johtamiselle.  Aineisto on kerätty 2500:lta oppilaalta ja 20:stä eri maasta. 

 

Toisessa osassa esitellään, miten immersiiviseen VR -itseopiskeluun perustuva koulutusteknologia voi auttaa oppijaa monimutkaisten toiminnallisten taitojen oppimiseksi VR-ympäristössä tekoälyn tarjoaman tilannekohtaisen tuen varassa. Tällaista oppimisen tukea tarvitaan vaativissa taitojen oppimisissa ja se palvelee sekä yritysten työntekijöiden että ammatillisten oppilaitosten koulutusprosesseja. Tähän liittyvää uutta VR pedagogiikkaa tutkitaan Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteydessä toimivassa Iivari-laboratoriossa. Laboratoriossa kerätään noin 300 henkilön kokemuksia tekoälyavusteisesta toiminnasta VR-ympäristössä vuosien 2020-2021 aikana ja ensimmäiset tulokset esitellään ITK-konferenssissa.

 

Esityksessä halutaan korostaa että  oppijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja opetusmenetelmät, joissa oppija saa tuen mahdollisimman autenttisesti ja nopeasti,  ovat tärkeitä oppijoiden kannustamiseksi ja tukemiseksi. Molemmat esimerkit kuvaavat miten uusi tekoälyyn pohjautuva teknologia voi tukea oppimista ja osaamista siten, että oppijan motivaatio ja jaksaminen kestää. Uusilla mittausmenetelmillä, niiden mallintamisella sekä opetusmuodoilla, joilla voidaan tukea oppijaa  suuri merkitys paitsi oppijoille itselleen, myös oppilaitosten johdolle ja henkilöstölle sekä koulun kehittäjille.

AI in Learning hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopistoLapin yliopisto sekä seuraavat yritykset:

Hankkeessa työskentelee monitieteinen ryhmä Helsingin yliopiston tutkijoita kasvatustieteen, psykologian, tietojenkäsittelytieteiden, neurotieteen, matematiikan, luonnontieteiden sekä yhteiskuntatieteiden aloilta. Yhteistyötä tehdään myös ulkomaisten partneriyliopistojen, kuten Beijing Normal Universityn sekä Stanford Universityn, kanssa.

Ehdotettu esitys liittyy kiinteästi Lapin yliopiston Heli Ruokamon Foorumi ehdotukseen samasta projektikokonaisuudesta. 

 

Käytännön info

Alkaa
02.12.2021 16.30.00
Päättyy
02.12.2021 17.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 35

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Kohderyhmän tiedot

Esitys soveltuu oppilaitosten johdolle ja henkilöstölle sekä koulun kehittäjille.

Esittäjät

Kylväjä Mikko

• School Day Helsinki Oy

Senior Development Manager


Laine Joakim

Helsingin yliopisto

Tohtorikoulutettava


Niemi Hannele

Helsingin yliopisto

Professori