Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Koskinen Minna, Laamanen Merja, Saarela Merja

UDL -viitekehys mahdollistamassa unelmia saavutettavasta verkko-opetuksesta

Kuvaus

Koronapandemian seurauksena korkeakoulujen ja kaikkien muidenkin kouluasteiden arki muuttui merkittävästi, kun opetus muuttui rysäyksellä etäopetukseksi. Palveluiden oppimis- ja toimintaympäristöjen digiloikka toi mukanaan toimintamahdollisuuksia, mutta toi samalla esiin saavutettavuushaasteet. Digitaalisuus voi muodostaa oppimisen ja osallistumisen esteeksi, ellei ympäristöjä ja sisältöjä suunnitella lähtökohtaisesti kaikkien kannalta käytettäviksi, esteettömiksi ja saavutettaviksi. Jo aikaisempien tutkimusten ja opiskelijapalautteiden perusteella tiedetään, että digitaaliset palvelut ja ympäristöt eivät ole tällä hetkellä kaikille opiskelijoille saavutettavia.

Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta vaatii oppilaitoksia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää - erityisesti tämä koskettaa verkko-opetusta.

Opetuksen pedagoginen suunnittelu kaikki opiskelijat huomioiden, oppimisympäristön ja materiaalien saavutettavuus sekä käytettävyys ovat kriittisiä tekijöitä opiskelijan onnistumiselle verkko-opinnoissaan. Huomionarvoista on, että saavutettavuus ei koske vain marginaalista opiskelijajoukkoa, vaan hyvä suunnittelu hyödyttää kaikkia.

Joku voi nähdä saavutettavuuden huomioimisen työläänä ongelmana, me näemme tämän kehittymismahdollisuutena. Opiskelijoiden ja henkilökunnan erilaisuus ja sen huomioiminen muodostavat antoisan lähtökohdan opetuksen uudistamiselle.

Posterisessiossamme kerromme, miten pedagogisen suunnittelun lähtökohdaksi otetaan kaikki opiskelijat huomioiva Universal Design for Learning (UDL) viitekehys. UDL:n kolme pääperiaatetta ovat 1) Sitoutuminen (Engagement), 2) Esittämisen ja havainnollistamisen keinot (Representation) ja 3) Toiminnan ja – osaamisen ilmaisutavat (Action & Expression). Tutustumme käytännön esimerkkien kautta kaikkiin kolmeen pääperiaatteeseen, mutta pääpaino on saavutettavan esittämisen ja havainnollistamisen keinoissa. Posterimme äärellä opit UDL:n pääperiaatteet ja esimerkkien kautta niiden soveltamismahdollisuuksia. Haluamme tarjota sinulle näkökulmia siihen, kuinka hyödynnät UDL-viitekehystä saavutettavan verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Tule posterillemme jakamaan omat kokemuksesi ja oppimaan lisää UDL-viitekehyksestä sekä sen soveltamisesta verkko-opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.

 

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Kohderyhmän tiedot

Korkeakoulujen ja muiden kouluasteiden opetushenkilöstö

Esittäjät

Koskinen Minna

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Asiantuntija


Laamanen Merja

Jyväskylän yliopisto

IT-asiantuntija


Saarela Merja

Hämeen ammattikorkeakoulu

Tutkijayliopettaja