Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Antola Pyry, Haapaniemi Jarno
  • 03.12.2021 13.30.00
  • Esityssali 21

Vapauta aikaa oleelliseen – työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Kuvaus

Esittelemme foorumilla kahden ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteistyön tuloksena syntyneet osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (ostu) sähköiset työkalut sekä prosessit, joissa näitä työkaluja käytetään. Ostu-työkalujen avulla opiskelijan aiemmin hankitun formaalin osaamisen ajantasaisuus pystytään todentamaan. Opiskelijalle voidaan kohdentaa tehtäväksi vain hänen tarvitsemansa sisällöt aiemmin hankitun osaamisen ajantasaisuuden osoittamiseksi. Prosessin aikana hyödynnetään opiskelijan omaa arviotaan osaamisestaan. Työkalujen avulla opiskelija ja opettaja pystyvät keskittymään oikeisiin tavoitteiden mukaisiin sisältöihin ja kohdentamaan oman aikansa tehokkaammin. 

Syntyneiden käytäntöjen ja työkalujen lisäksi haluamme nostaa foorumilla esille arkisen ja epämuodollisen yhteistyön ja jakamisen kulttuurin merkityksen yhteisten haasteiden ratkaisemisessa. Haluamme oman esimerkkitapauksemme avulla kannustaa entistä aktiivisempaan yhteistyöhön: ostu-työkalujen kehittämisessä on ollut ensiarvioisen tärkeää jakaa ideoita, kokemuksia ja konkreettisia tuotoksia koulutuksenjärjestäjien välillä. 

Toiminnan taustalla on vuoden 2018 alusta voimaan astunut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, joka muutti merkittävästi ammatillisen koulutuksen rakennetta ja toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Opetuksen järjestäminen ajasta ja paikasta riippumattomasti on osa reformin mukaista opetuksen järjestämistä. Keväällä 2018 Opetushallitus määräsi yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta.

Käytännön info

Alkaa
03.12.2021 13.30.00
Päättyy
03.12.2021 14.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 21

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Esittäjät

Antola Pyry

SEDU

Opettaja


Haapaniemi Jarno

SASKY koulutuskuntayhtymä

TVT-koordinaattori