Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

 • Huhtanen Akseli
 • 02.12.2021 13.30.00
 • Esityssali 21

Verkko-oppimisen pirulliset ongelmat - ja työkalut ratkaisuun

Kuvaus

Verkko-oppimisesta on puhuttu yli 20 vuotta Suomessa. Silti hyviä saati erinomaisia esimerkkejä laadukkaista verkkototeutuksista saa hakea. Samat ongelmat vaivaavat verkko-oppimista kuin aina ennenkin: Heikko läpäisyprosentti varsinkin ei-pakollisissa kursseissa, kehnohkot oppimistulokset, pedagogisen luovuuden rajoittuneisuus. Verkkokursseihin käytettävät resurssit ovat usein hyvin rajalliset, joten kehittämiseen olisi löydettävä pedagogisesti perusteltuja keinoja, edullisesti.

Esityksen peruskysymys on: Kuinka kehittää verkko-oppimisen laatua isossa mittakaavassa - oppilaitoksen arkirealiteetit huomioiden?

Esityksen rakenne:

 1. Verkko-oppimisen pirulliset ongelmat: dropout, heikko laatu, "projektoripedagogiikka"
 2. Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Keinot tavoitteen mukaan:
  • Verkko-oppimisen houkuttelevuus
  • Läpäisyprosentit ja dropout
  • Oppimistulokset ja tyytyväisyys
 3. Oppimisen psykologiset peruselementit: Mihin kaikki perustuu verkossa tai kasvokkain
 4. Läpäisyprosentti: motivaatio & psykologinen turvallisuus
 5. Oppimistulokset: Laadukkaan verkko-oppimisen kultaiset säännöt & verkkokurssin perusrakenne
 6. Learning design -työkalut - oppijalähtöinen verkko-oppimisen rakentamisprosesi

Esitys rakentuu taustoittavasta alusta (kohdat 1-3), hankkeessa opettajien kanssa kehitetystä perusmallista (4-5) sekä käytännön open source -työkalujen esittelystä (6). Esityksen taustana on usean eri oppilaitoksen maanlaajuisessa verkostossa kehitetty toimintamalli, jota on koeteltu käytännössä verkkokurssien kehittämistyössä. Työkalujen esittely tehdään vuorovaikutteisesti yleisön kanssa, demonstroiden samalla työkalujen käytön prosessia.

Tavoitteena esityksessä on, että osallistujat sen jälkeen ymmärtävät learning designin perusteet verkko-oppimisen kontekstissa sekä tunnistavat omia ongelmiaan verkko-opetukseen liittyen aiempaa paremmin.

Käytännön info

Alkaa
02.12.2021 13.30.00
Päättyy
02.12.2021 14.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 21

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Jouni Kangasniemi, Jouni Kangasniemi

Kohderyhmä
Yliopistot: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Verkko-oppimisen parissa työskentelevät: opettajat, pedagogiikan ja opetusteknologian asiantuntijat, kouluttajat. Erityisen helposti esitys on sovellettavissa korkeakoulukontekstiin.

Esittäjät

Huhtanen Akseli

FITech / Aalto-yliopisto

oppimismuotoilija