Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Enges-Pyykönen Petra, Rautaoja Tomi

ViLLE-asiantuntijakoulutus

Kuvaus

ViLLE on yksi Suomen suosituimmista digitaalisista oppimisen apuvälineistä. Nykyisellään järjestelmää käytetään joka kolmannessa suomalaiskoulussa, ja rekisteröityneitä oppilaita on yli neljännesmiljoona.Workshopissa tutustutaan ViLLEen ja sen hyödyntämiseen oman opetuksen apuna. Järjestelmästä löytyy valmiit, OPSin mukaiset oppitunnit esimerkiksi matematiikan (ohjelmointi integroituna), äidinkielen, varhennetun englannin tai ohjelmoinnin opetuksen tarpeisiin.

ViLLEstä löytyy yli 100 erilaista tehtävätyyppiä, tuki erilaisille opetusmuodoille kaikilla koulutusasteilla ja erittäin monipuoliset oppimisanalytiikan työkalut, joiden avulla opettaja voi esimerkiksi tunnistaa reaaliajassa oppilaiden oppimisvaikeudet. Valmiiden tehtävien lisäksi opettajat voivat helposti tehdä itse uutta oppimateriaalia.

ViLLEn toimintamalliin kuuluu, että sen käyttö on täysin ilmaista niin opettajille kuin oppilaillekin, nyt ja tulevaisuudessa. Opettajien tulee käydä koulutus tunnusten saamiseksi järjestelmään. Valtaosan koulutuksista järjestävät paikalliset ViLLE-asiantuntijat ja ViLLE-kouluttajat, jotka voivat oman kuntansa (tai muun kouluyhtymän) alueella kouluttaa uusia opettajia ViLLEn käyttöön.

Workshop on tarkoitettu opettajille, jotka ovat käyttäneet ViLLEä omassa opetuksessaan aktiivisesti vähintään puolen vuoden ajan.

Workshopin käytyään opettaja saa ViLLE-asiantuntijaopettajan statuksen ja voi kouluttaa oman kuntansa alueella 2-3 uutta opettajaa ViLLE-opettajiksi vuosittain. Ideana on, että asiantuntijat voivat toimia uusien ViLLE-opettajien tukena.

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Koulutus sopii kaikille koulutuasteille alakoulusta lukioon.

Koulutukseen osallistuminen vaatii, että opettajalla on vähintään puolen vuoden aktiivinen kokemus ViLLEn käytöstä omassa opetuksessaan.

Esittäjät

Enges-Pyykönen Petra

Turun yliopisto

Tutkimuskoordinaattori


Rautaoja Tomi

Turun yliopisto

Tutkimuskoordinaattori

Tavoitteet

Työpajan tavoitteena on syventää edistyneiden ViLLE-käyttäjien osaamista. Tehtäväeditorien ja eri toiminallisuuksien lisäksi tutustutaan myös siihen, kuinka tukea ViLLEn käyttöä aloittelevia kollegoita omassa työyhteisössä eli mitkä ovat tyypillisiä ongelmakohtia alussa ja millaisilla keinoilla uudet opettajat ja oppilaat saavat järjestelmän käytöstä mahdollisimman paljon irti alusta alkaen.

Työpaja on tarkoitettu opettajille, joilla on vähintään puolen vuoden mittainen käyttökokemus ViLLEstä. Työpajaan osallistuttuaan opettaja saa ViLLE-asiantuntijaopettajan statuksen ja voi kouluttaa vuosittain maksutta kolme uutta ViLLE-opettajaa oman kuntansa alueella.

Huom! Koulutukseen osallistuvat tarvitsevat mukaansa kannettavan tietokoneen.

Aikataulu

Session aikana käydään läpi seuraavat asiat:

  • Mitä tarkoittaa ViLLE-asiantuntijakouluttajana toimiminen
  • Lyhyt kertaus ViLLEn käytöstä uuden opettajan näkökulmasta
  • Järjestelmän uudet ominaisuudet
  • Syvällisempi perehtyminen oppimisanalytiikkaan ja oppilaiden eriyttämiseen ViLLEssä
  • Omien tehtävien tekeminen / sähköiset kokeet ViLLEssä