Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Myllymäki Minna, Palojärvi Essi

Yhteisöllisyyttä yli verkon - oppilastoimikunnan pilotointikokemuksia

Kuvaus

Koulun tehtävänä on oppimisen lisäksi luoda oppilaille sosiaalinen verkosto. Kun opetus korona-keväänä siirtyi nopeasti verkkoon, yhteisöllisyyden säilyttäminen saattoi olla haasteellista. Mikäli etäopetukseen joudutaan palaamaan, on hyvä pohtia myös, miten vertaisuutta ja osallisuutta voidaan toteuttaa etänä. 

Yhteisöllisyyden kehittäminen ja osallistaminen ovat fokuksessamme lukuvuonna 2020-2021. Vuosi sitten toteutetussa kestävän kehityksen auditoinnissa saimme loistavan kehitysehdotuksen oppilaskunnan perustamisesta! Oppilaskunnassa ympäri maailman asuvat oppilaamme voisivat vaikuttaa koulumme toimintaan. Se lisäisi myös oppilaiden yhteisöllisyyttä.  

Etäopetuksen pelottomina kehittäjinä tartuimme kehitysideaan. Haluammekin tulla ITK-n esittelemään koulumme historian ensimmäisen oppilastoimikunnan pilointia sekä tarjota ideoita ja virikkeitä yhteisölliseen etäopetukseen. ITK-foorumiesityksessämme kertoisimme lukuvuoden 2020-2021 pilotoinnin tuloksista - niin onnistumisista kuin haasteistakin, joita matkan varrella kohtaamme. Esityksen materiaali kerääntyy lukuvuoden aikana, kun pilotti etenee.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Harjula Production Ltd, Heikki Mäenpää

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

  • Verkkopedagogiikasta ja etäopetuksesta kiinnostuneet opetusalan asiantuntijat
  • Oppilaskuntatoiminnan vetäjät 
  • Opinto-ohjaajat ja oppilaanohjaajat

 

Esittäjät

Myllymäki Minna

Kansanvalistusseura

opinto-ohjaaja


Palojärvi Essi

Kvs-säätiö/Etäkoulu Kulkuri

verkko-opettaja