Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Korhonen Ari
  • 02.09.2021 12.00.00
  • Esityssali 35

Yliopisto-opetuksen digitalisaatio - 30 vuotta sähköistä arviointia tietotekniikan yliopisto-opetuksessa

Kuvaus

Digitalisaatio on tällä hetkellä ajankohtainen puheenaihe kaikilla aloilla. Se on kuitenkin ilmiö, joka tyypillisesti etenee aluksi hyvin hiljaa ja huomaamatta. Siitä ei puhuta ennen kuin se saavuttaa mittasuhteet, joissa se alkaa vaikuttamaan ihmisten työskentelyprosesseihin jopa siinä määrin, että ammatteja häviää tai ainakin niissä vaadittava osaaminen muuttuu radikaalisti. 

Tässä Foorumi-esityksessä tarkastellaan digitalisaation mukanaan tuomia megatrendejä erityisesti yliopisto-opetuksen näkökulmasta. Esimerkkinä tarkastellaan tietotekniikan opetusta, joka on kokenut monia myllerryksiä vuosikymmenien aikana. Esimerkiksi sähköistä arviointia ja sähköisen arvioinnin arviointia (oppimisanalytiikkaa) on tehty jo 1990-luvusta tähän päivään saakka [2-5] eli lähes yhtä pitkältä ajalta kuin mitä ITK-päivätkin ovat olleet olemassa. 

Ensimmäiset sähköisen arvioinnin järjestelmät perustuivat internetin hyödyntämiseen ja sähköpostiin 1990-luvun alkupuolella. Perinteisiä paperilla tehtyjä laskuharjoituksia lähdettiin "siirtämään" silloisen Teknillisen korkeakoulun tietotekniikan laitoksella sähköpostilla välitettäviksi. Palvelin lähetti tehtävät sähköpostilla opiskelijoilla, jotka edelleen ratkoivat niitä paperilla ja kynällä. Lopputulos "koodattiin" sopivaan muotoon, jonka palvelimella ollut järjestelmä pystyi automaattisesti tarkistamaan. Määräajan jälkeen tarkistuksen tulokset lähetettiin kaikille opiskelijalle samaan aikaan jälleen sähköpostilla. Perinteisen menetelmän "siirtäminen" oli tehty, mutta se ei huomioinut uuden teknologian mahdollisuuksia. 

Edellä kuvattu tekninen innovaatio mahdollisti myös pedagogisia innovaatioita ja johti opetusteknologian vaikuttavuuden tieteelliseen tutkimukseen. Eipä aikaakaan, kun heräsi kysymys siitä miksi järjestelmän piti odottaa määräaikaan ennen kuin se lähetti palautteen opiskelijalle? Niinpä seuraava askel oli palautteen lähettäminen opiskelijalle välittömästi kunhan opiskelija oli ratkaissut tehtävät ennen määräaikaa. Tämä oli teknisesti helppo toteuttaa - ja toteutettiinkin, mutta se herätti jälleen uuden idean: jos opiskelija ei saa ensimmäisellä yrityksellä tehtävää oikein ja aikaa on silti jäljellä, niin miksi hän ei voisi yrittää uudelleen? Tietyissä tehtävissä oli teknisesti mahdollista jopa näyttää tehtävän malliratkaisu ja silti sallia uudelleenpalautus hiukan erilaisilla alkuarvoilla. Erilaisten teknisten ja pedagogisten innovaatioiden vuorottelu jatkui ja tänä päivänä järjestelmä on kovin eri näköinen kuin alussa. 

Vuosituhannen vaihteessa WWW:n myötä tuli Java appletien mukana graafisuus ja sähköposti vaihtui selaimessa toimiviin sovelmiin. Tehtävätyypit ja niistä tuleva palaute monipuolistuivat. Myös vuosien varrella kehitellyt pedagogiset innovaatiot ovat pysyneet ja parantuneet. Paluuta alkuperäiseen "paperilaskareiden yks'yhteen simulointiin" ei ole. Järjestelmät on kuitenkin jouduttu kirjoittamaan muutamaan kertaan uudelleen. Java appletitkin ovat jo historiaa ja tämän päivän teknologiat perustuvat HTML5:een. 

Edellä kuvattu on mahdollistunut toisaalta tekniikan kehittymisen vuoksi, mutta toisaalta myös uusien pedagogisten innovaatioiden myötä, joissa on siirrytty yhä enemmän jatkuvaan arviointiin, josta ei ole vuosien saatossa luovuttu. Opiskelijat tekevät kurssin aikana paljon harjoituksia, jotka vaikuttavat loppuarvosanaan. Harjoituksia tehdään jopa niin mielellään, että vaikka paras arvosana on jo saavutettu, niin kaikki tehtävät pitää saada oikein, jos siihen on vielä mahdollisuus. 

Foorumiesitys tarkastelee koulutuksen megatrendejä, opetusteknologian tutkimusta ja millaisia sähköisen arvioinnin menetelmiä erityisesti tietotekniikan opetuksessa on käytössä. Se tekee katsauksen myös lähihistoriaan ja uusimpiin trendeihin ja yrittää arvailla mitä tulevaisuus saattaisi tuoda tullessaan mm. avoimen opetuksen ja oppimisen demokratisoitumisen myötä [1]. 

Viitteet:

[1] E. Kilpi, P. Peura trilogia (2019)

[2] A. Korhonen: World wide web (www) tietorakenteiden ja algoritmien tietokoneavusteisessa opetuksessa (1997) Master’s thesis, Helsinki University of Technology.

[3] A. Korhonen, L Malmi, P Myllyselkä, P Scheinin: Does it make a difference if students exercise on the web or in the classroom? (2002) ACM SIGCSE Bulletin 34 (3), 121-124.

[4] A. Korhonen, J. Multisilta: Learning Analytics (2016) New Ways to Teach and Learn in China and Finland - Crossing Boundaries with Technology, 301-310.

[5] L. Malmi, J. Hyvönen: TRAKLA - A System for Teaching Algorithms Using Email and a Graphical Editor (1993) Teknillinen korkeakoulu. tietotekniikan osasto. tietojenkäsittelytekniikan laitos. B; No. 100.

Käytännön info

Alkaa
02.09.2021 12.00.00
Päättyy
02.09.2021 12.30.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 35

Esittäjät

Korhonen Ari