Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

Näytä suotimet...
. AREENA-sali Esityssali 12 Esityssali 13 Esityssali 14 Esityssali 21 Esityssali 23 Esityssali 24 Esityssali 25 Esityssali 35 Esityssali 36 Kavaljeeri
09:30- 10:45
Avajaiset AREENA-salissa: Kohti osaamisen aikaa
10:45- 11:15
-
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
8 tuntia 15 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
11:15- 11:45
-
Koulun toimintakulttuurin muutos on mahdollisuus
Tekoälyä hyödyntävät kirjasuosittelijat palvelevat Helsingin keskustakirjasto Oodissa
Digitekniikka mahdollistaa musiikinopetuksen uudistamisen: musaope muuttuu kanttorista koutsiksi
Oppilaat ohjelmoivat monialaisen oppimiskokonaisuuden web-sovellukseksi
Merkilliset osaamismerkit ammatillisten opettajaopiskelijoiden kokemana
Liian paljon digitalisaatiota tekee lapsistamme tyhmiä!?
Valmistuva opettaja suoraan digitutoriksi?
Lukiolaiset teknologian innostajina - Eskarin ROBO-päivä
Opiskelijan tunnistaminen ja arviointi digitaalisissa oppimisympäristöissä – uudet mahdollisuudet
Virtuaalitodellisuutta (VR) vauvasta vaariin
11:45- 12:00
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
12:00- 12:15
-
Digitaalisuus saavutettavaksi kaikille?
Digiä ummikoille – oppimisen etenemisen seuranta raksalla
Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuuriperintökasvatukseen
Automatisoitujen oppimispolkujen luonti Moodlessa
Koukuttaako puhuva pää verkossa?
Virtuaalisuus haastaa opettajan ja opiskelijan
Lukiolaiset virtuaalitodellisuuden sisällöntuottajina
Miljoonan suomalaisen uudelleenkouluttaminen ei onnistu ilman tekoälyä
12:15- 12:30
-
Posterit
12:30- 12:45
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
12:45- 13:15
-
Oppimisen analytiikka ja tekoäly osaamisen johtamisessa
Erityistä tukea tarvitsevat nuoret digin käyttäjinä
Vihdoin kaikki avoimet oppimateriaalit yhdessä paikassa
Yhteisten tutkinnonosien verkkonäytöistä ratkaisu reformituskaan
Digistarttikokeilut ammattikorkeakouluissa - miten sujuivat?
Voiko robotti opettaa? - Sosiaalisten robottien mahdollisuudet kielen ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa
Digityökaluilla tehoa osaamisen kehittämiseen!
Paikkatietoa lukioihin etäkoulutuksien ja geomentoreiden avulla
2000 luvun pedagogiikan ratkaisu: Sosiaalisen mikro-oppiminen
Virtuaalilaboratorio luonnontieteiden opiskeluun
13:15- 13:30
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
13:30- 13:45
-
Tuettua verkko-opetusta erityistilanteissa
Kulttuuriperintö herää eloon - lisätty todellisuus oppimisympäristön laajentajana
Itse tehty digi - äidinkielen digiloikka käytännössä
SometaDuuniin-MOOCista apua uravalmennukseen!
Pelillinen tarinankerronta opetuksessa
Teacher PD with a wow-factor: innovative practices in teacher professional development
Hack with Espoo - Eettisen hakkeroinnin opetus
Minä tutkijana, minä keksijänä
13:45- 14:00
-
45 minuuttia
14:00- 14:30
-
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
30 minuuttia
14:30- 15:00
-
Koulun tilaratkaisut - avoin, suljettu vai hybridi? Kokemuksia ja tutkittua tietoa.
Teknologia varhaiskasvatuksen arjessa. Varhaiskasvatuksen opettajien ja johtajien suhtautuminen teknologiaan.
MOKia ja onnistumisia
"Hei, me minetetään!" - kohti luovaa yhteisöllistä oppimista
Digitaalinen saavutettavuus ja opiskelijan osallisuus – miten korkeakoulujen sähköisten järjestelmien käytettävyyttä voisi parantaa?
Healthy Future project, Osaamismerkit osana osaamisperusteisuutta
Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi
Lukio muuttaa kauppakeskukseen
Kulttuurialan korkeakoulututkinto verkossa ja sen menestystekijät
Ideoita nettilukutaitojen opettamiseen - kokemuksia opetuskokeiluista
15:00- 15:15
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15:15- 15:30
-
Työkaluja @amisreformin arjen toteutukseen
Ilmiömäiset agentit – digitaalinen osaaminen alkuopetuksessa
Palvelumuotoilulla ryhtiä digisovelluksen testaamiseen ja käyttöönottoon, CASE Digisovellus ravintola- ja cateringalan TOP-jaksolla
AMK-verkkotutkinnon suunnittelu ja toteutus – muutostarpeet, kokemuksia ja vinkkejä
Fillarilla - polkupyöräkasvatuksen oppimisympäristö ja virtuaalilasit
Make steaming progress
OpenDigi - Yhteisöllisesti suunniteltua teknologian käyttöä opetuksessa
Lukion kursseja verkko-opintoina
15:30- 15:45
-
Posterit
15:45- 16:00
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
16:00- 16:30
-
Haluatko oppia maailmanympärimatkalla?
Tarvitaanko enää verkko-ohjaajia - kokemuksia chattiboteista
Simulaatiot tehostavat ammatin oppimista
Muinaisen Sarsan salaisuudet - Miten historiasta tehdään elämysseikkailu
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaarin uudistaminen ja digitalisointi
Future Classroom Lab - tulevaisuuden oppimisen vyöhykkeet
Yhteiskäyttöinen EXAM osana korkeakoulujen opetusyhteistyötä
Robotiikkakilpailut oppilaan ongelmanratkaisutaitojen kriteerinä ja mittarina
Tulevien opettajien TVT-taitojen osaamispolku
Immersiiviset ilmiöt - 360 ja VR osana oppimista
16:30- 16:45
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
16:45- 17:00
-
Systeeminen uudistuminen kasvatus- ja opetustoimen digitalisaatiossa
Ideoidaan ja videoidaan - toiminnallisia inspiraatiomessuja Sipoon tyyliin
Oppimisen hetkiä ja uusia menetelmiä
Lisätty todellisuus ammatillisessa koulutuksessa
Huomisen osaajatarpeet teknologia-aloilla
Edukata: Koulun muutosjohtaminen osallistavalla muotoilulla
Monipuolinen arviointi lukiossa
UMI-teknologiat STEM-opetuksessa
17:00- 17:15
-
Vuoden parhaat digitaaliset oppimisratkaisut esittäytyvät
17:15- 18:15
-
1 tunti 45 minuuttia
1 tunti 45 minuuttia
1 tunti 45 minuuttia
1 tunti 45 minuuttia
1 tunti 45 minuuttia
1 tunti 45 minuuttia
1 tunti 45 minuuttia
1 tunti 45 minuuttia
1 tunti 45 minuuttia
18:15- 19:00
-
45 minuuttia
19:00- 23:00
Illallinen ja iltajuhla Ravintolasalissa
. AREENA-sali Esityssali 12 Esityssali 13 Esityssali 14 Esityssali 21 Esityssali 23 Esityssali 24 Esityssali 35 Esityssali 36 Kavaljeeri
09:30- 10:00
-
Syväoppiminen menestystekijänä monimutkaistuvassa maailmassa
Uuden ajan Digikeskus kannustaa osaamisen kehittämiseen
GeoGebra - siitä koulun ylläpitäjäkin riemuitsee
Miten lisätty todellisuus taipuu oppilashuollon työvälineeksi?
Virtuaaliympäristöt ja robotiikka amiksessa
Hologrammiteknologian mahdollisuuksista opetuskäytössä
Tekijänoikeudet muuttuvassa opetuksessa
1:1 pedagogiikka lukiossa - historia, nykytilanne ja tulevaisuus
Teemasta toimeen! Lukion teemaopintokursseja kehittämässä
Innostu ilmiöoppimisesta - kokeile käytännössä.
10:00- 10:15
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
10:15- 10:30
-
Miten onnistua yhteissuunnittelussa? Case: Tutkivan oppimisen yhteissuunnitteluprojekti opettajien ja tutkijoiden kesken
Pedagogiikan digiloikka: uuden ajan digipalvelu taipuu opettajan käsissä
DragonBox Koulu – tarinankerronnalla ja pelillistämällä innostusta matematiikan alkuopetukseen
Opettajuus digitaalisuuden muutospyörteissä
Oppimisanalytiikkaa opiskelijoiden silmin
Peruskoulun oppilaiden itseohjatun oppimisen osaaminen suhteessa tablettien käyttöön ja pedagogiikkaan
Testattua tietoa lukiolaisten tiedonhaun sekä lähteiden luotettavuusarvioinnin ja argumentaatioanalyysin taidoista
Robotit, tekoäly vai virtuaalilasit- Mitä innovatiivisia teknologioita koulujen kannattaa hankkia?
10:30- 10:45
-
Posterit
10:45- 11:00
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
11:00- 11:30
-
Yhteiskehittämällä kaikille toimivia digitaalisia oppimisympäristöjä
Ilmiölähtöinen oppiminen laajennetun todellisuuden oppimisympäristöissä (XR)
Mullistaako oppimisanalytiikka matematiikan opetuksen?
Digitaalinen peruskoulu - rehtorit koulun digitaaliprosessin johtajina ja opettajat sen toteuttajina
Viisautta verkkoon Medialukutaidon työkalupakilla
Tytöt tarvitsevat teknologiaa ja teknologia tyttöjä!
Uudet tilat - uusi pedagogiikka?
Tiimijakso - Tietotekniikka "pakolliseksi" lukiossa
Aivot - yhdessä käyttöön, Tampereen kaupunkiseudun 3.-6.luokan ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali
Flippaamisella mahdollisuus muutokseen
11:30- 11:45
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
11:45- 12:00
-
Mysteerikoulu - oppilaat ratkovat oppimispolun varrella olevia oppimistehtäviä, joissa tarvitaan itsenäisiä tiedonhankintataitoja
Digiajan oppilaat - valmiina muutokseen?
Teknologiapolku
Svebinar - kv-hanke muutoksen mahdollistajana
Digiloikka kouluissa + kulttuuriperintöorganisaatioissa = uusia mahdollisuuksia opetukseen! – Finna.fi koulujen aineistopankkina
Papert ja Resnick: Teknologian pedagogiset ydinajatukset MIT:stä
Science in English -kurssi
Näkökulmia digitalisoituvan pedagogiikan johtamiseen korkeakouluissa: strategian, toimintakulttuurin ja osaamisen johtaminen
12:00- 12:15
-
30 minuuttia
12:15- 12:30
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
12:30- 13:00
-
AIXR 2020 - Tekoäly, laajennettu todellisuus & robotiikka elämyskulmineen osana elämää
Esimies- ja tiimitaitoja käänteisen oppimisen periaatteella verkkokurssin tuella
Ei mikään BOO-klubben! Arviointiklubista vertaisvoimaa perusopetuksen oppimisenaikaiseen arvioinnin kehittämiseen
Inno-oppiva - yhteiskehittämistä innovaatioalustalla
Mitä on se valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-oppimisessa ammattikorkeakouluopiskelussa?
DigiCampus
Kehittäjäopettajuuteen tukea koulutuksesta ja verkostosta
Digital School of Europe-tiekartta koulun digitaalisuuden kehittämisessä
Avoin koulu, tulevaisuuden koulu? Open School for Open Societies -hankkeen ensituloksia
Digitalisaatio ja opettajan työn muutos
13:00- 13:15
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
13:15- 13:30
-
Luovaa STEAM oppimista Värkkäämössä
Oppilaiden TVT-taidot näkyviksi osaamismerkkien avulla
Mitä tutkimus kertoo oppimisesta digitaalisissa oppimisympäristöissä?
Esteettömyyttä vahvistamassa: Virtuaalitodellisuus ja 360-kuvaus autismikirjon henkilön arjen tukena
Digitaaliset välineet opetuksessa ja oppimisessa opettajankoulutuksen kontekstissa – tasapainoilua tulevaisuuden mahdollisuuksien ja teknologian arkipäiväistymisen välillä
Vanha luokkatila yhteiskehittämällä uudenlaiseksi oppimis- ja kokeilutilaksi
Oppimisanalytiikkaa lukion matikan dynaamisilla oppimispoluilla
Opiskelijan opintojen ohjauksen automatisoinnin haasteet – voiko tekoälyä hyödyntää opiskelijan ohjauksessa?
13:30- 13:45
-
Posterit
13:45- 14:00
-
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
15 minuuttia
14:00- 15:00
Päätösluento AREENA-salissa: Koulukeskustelu lainehtii: ”Koulu on pelkkää digiä” tai ”Digistrategiat eivät ole koskettaneet koulun arkea lainkaan”. Minne oikeasti olemme matkalla?