Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

 • Nousiainen Tuula, Peltonen Marika, Vesisenaho Mikko
 • Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Posterissa esitellään meneillään olevaa eurooppalaista hanketta (2017-2020), jonka tavoitteena on tutkimuksellisesti kehittää tapoja siihen, miten verkko-oppimista voidaan entistä paremmin yksilöllistää ja siten myös tukea opiskelijan etenemistä ja motivaatiota. Hankkeen kontekstina on korkeakouluopetus. Verkko-oppimisen yksilöllistämistä lähestytään hankkeessa kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on adaptiivisuus, johon liittyen hankkeessa kehitetään oppijan edistymiseen mukautuvia arviointi- ja ...

 • Annina Laaksonen, Laitinen Laura
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa kehitettyjen digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen avulla rakennetaan tulevaisuuden ammatillista oppilaitosta. Tulevaisuuden ammatillinen oppilaitos mahdollistaa opintojen suorittamisen aiempaa joustavammin, monipuolisemmin ja nopeammin. Hankkeessa kehitetään 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, pa ...

 • Annina Laaksonen
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamista kaikille avoimina verkko-opintoina. Korkeakoulut ovat tarjonneet avoimia opintoja jo pitkään, ja nyt tämä on mahdollista myös ammatillisella puolella. Opiskelu tapahtuu verkossa joko itsenäisesti tai opettajan johdolla ja opiskelu on mahdollista kaikille asuinpaikasta riippumatta. Tule kuulemaan palvelusta ja avoimista ammatillisista verkko-opinnoista lisää! Avo ...

 • Martiskainen Kai, Stockley Pete
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Esitys sopii kaikille, jotka haluavat perustiedot lisätyn todellisuuden oppimiskäytöstä AR-tehostettuja ammatillisia oppimateriaaleja
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Lisätty todellisuus (AR) antaa uusia mahdollisuuksia autenttisten oppimis- ja työelämäympäristöjen rikastamiseen esimerkiksi oppimis- ja käyttöturvamateriaaleilla. Posteripisteellä on kokeiltavissa AR:n avulla rikastettuja ammatillisen koulutuksen oppimissovelluksia, ainakin: autoala: kemikaalikaapin ohjeistus sosiaali- ja terveysala: vanhustyö ja potilaan kohtaamisen ongelmanratkaisua cateringala: juuresten ja vihannesten tunnistus moniala: AR-avusteinen työelämäympäristö, jossa työssäoppimisp ...

 • Maria Björkenheim, Rantanen Sanna
 • Alakoulut, ilmiöpohjaisesta projektityöskentelystä kiinnostuneet opettajat ja rehtorit
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Avaruusprojekti 20182a5b – on 5 viikon ja 70 oppitunnin mittainen avaruusaiheinen monialainen ja laaja-alaisia taitoja vaativa ilmiöpohjainen oppimisprojekti. Tässä työssä yhdistetään kaksi luokkaa työskentelemään yhdessä pienemmissä ryhmissä. Ryhmien tavoitteena on tehdä sekä tiedollinen että taidollinen työnnäyte oppimastaan, liittyen avaruus-teemaan. Projektin aikana käydään ympäristöopin, englannin, äidinkielen, musiikin ja kuvataiteen opetussuunnitelman tavoitteita läpi. Projektin aikana lu ...

 • Piha Aura, Suihkonen Päivi
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
 • Posterilla on tarkoitus levittää tietoa rakenteilla olevasta oppimisympäristöstä ammatilliselle opettajille sekä kutsua opettajia antamaan palautetta kehitteillä olevista sisällöistä kevään aikana. Lisäksi halukkaat oppilaitokset voivat pilotoida oppimisympäristöä syksyllä 2019, jolloin palautetta kerätään sisältöjen lisäksi myös teknisestä toimivuudesta. Ottamalla opettajat mukaan jo alkuvaiheessa pyrimme kehittämään mahdollisimman hyvin tarpeita vastaavan palvelun.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Yrityksiin kohdistuvat odotukset muuttuvat, kun asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, sijoittajien ja työntekijöiden tietoisuus ympäristökysymyksistä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kasvavat. Kiertotalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Miten varmistetaan, että yritysten ja työntekijöiden osaaminen uudistuvat? Miten ammatillinen koulutus voi tarjota ammattiin valmistuville valmiudet kehittää jatkuvasti osaamistaan ja omalta osaltaan myös työelämää? SYKLI ja Perho Lii ...

 • Kontkanen Sini, Pöntinen Susanna, Räty-Záborszky Sinikka
 • Kohderyhmä: Luokanopettajat
 • Posteri on suunnattu luokanopettajille, jotka ovat kiinnostuneita formatiivisen arvioinnin kehittämisestä kodin ja koulun välisen yhteistyön edistämiseksi.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Opetussuunnitelman hengen mukaisesti koulussa on keskeistä kehittää oppimista tukevan digitaalisen arviointikulttuurin luomista yhteistyössä kodin kanssa. Posterissa kuvataan syksyllä 2018 alkanutta opetuksen tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka tavoitteena on edistää ja tiivistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä.  Hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja oppimista tukevan arviointikulttuurin luomiseksi digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Painopisteenä on tukea oppilaiden itsearvio ...

 • Kepanen Anna, Kovalainen Piia
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Posterissa esittelemme Vantaan ammattiopisto Variassa Euneos Oy:n kanssa yhteistyössä järjestettävien Erasmus+-koulutusten toteutusta. Järjestämme kansainvälisille opettajaryhmille  digitaitojen,-välineiden ja -pedagogiikan pelillisiä koulutuspäiviä. Digipäivä on osa viikon mittaiselle kurssille osallistuvien opettajien koulutusohjelmaa ja sen tarkoituksena on tutustuttaa digitaidoiltaan heterogeeninen joukko erilaisiin opetuksen digimahdollisuuksiin. Haastetta koulutuspäivän koostamiseen tuo ki ...

 • Heino Ari
 • Kohderyhmä: Lukion opettajat
 • Sopii erityisesti tvt-vastaaville ja myös rehtoreille, sekä tietenkin kaikille muillekin jotka miettivät, miten opastaa lukiolaisia tvt-asioissa.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Osana Pöytyän kunnan uutta strategiaa, Tulevaisuusmatkaa [1] , työntekijöitä halutaan rohkaista kokeilukulttuuriin. Kaikille halukkaille tarjottiin keväällä 2017 mahdollisuus suorittaa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto oman työn ohessa. Tartuin haasteeseen ja "opinnäytetyöni" on LUkiolaisen DigiOpas [2] , joka pyrkii tarjoamaan tvt-tietoa ja apua arjen ongelmiin niin lukiolaiselle kuin vähän opettajille ja huoltajillekin keskitetysti ja käytännönläheisesti. Opas on räätälöity osittain omaan ...

 • Juurola Leenu, Wirman Antto
 • Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat
 • Posterin kohderyhmänä ovat kaikki oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet tahot.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Värkkäämällä maailma haltuun- iloa ja innovointia oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tuoda Maker-kulttuuria helsinkiläisiin kouluihin. Maker-oppimisympäristöt edistävät luovaa innovaatiotoimintaa ja yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria. Oppimisympäristöissä painotetaan oppimiskeskeistä teknologiaa, luovaa ongelmanratkaisukykyä ja algoritmisen ajattelun kehittymistä. Oppimisympäristöt suunnitellaan yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa. Luovan työskentelyn teknologiatila mahdollista ...

 • Sikström Pieta
 • Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat
 • Posteri sopii niin opettajille, rehtoreille ja opiskelijoillekin. Erityisesti se on suunnattu niille henkilöille, jotka tekevät oppimisteknologioiden hankintaan liittyviä päätöksiä. Avainsanat: oppimisteknologiat, innovatiivinen hankintamenettely, tekoäly, virtuaalitodellisuus, robotit
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen kouluissa ja posterilla haluamme tuoda esille oppimisteknologiat innostavassa valossa ja hälventää virtuaalitodellisuuteen, robotteihin ja tekoälyyn liittyviä ennakkoluuloja ja jopa pelkoja. On tärkeää, että oppimisteknologioiden mukanaan tuoma oppimisen ja opettamisen uudistuminen nähdään nimenomaan mahdollisuutena eikä uhkana. Uskomme, että oppimisteknologiat on se muutos, jota koulumaailma tarvitsee juuri nyt! Posterissa kerromme lisäksi innovatiivisesta ha ...

 • Korhonen Aino, Lakkala Minna, Rasila Minna, Vihervaara-Nikulainen Mari
 • Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
 • MobiiliKoutsi sopii ihan jokaiselle!
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Coaching - tai suomalaisittain koutsaus - on taito, jonka avulla voimme auttaa toisiamme ja itseämme missä vain ja milloin vain. Opiskelijat, työssäkäyvät, työtä etsivät, ystävät, harrastajat, ikäihmiset, pariskunnat, perheet… kaikki hyötyvät koutsauksesta, joka perustuu hyviin kysymyksiin, tavoitteellisuuteen ja aitoon kuuntelemiseen. Tällä posterilla esitellään MobiiliKoutsi (työnimi). Se on applikaatio, joka opastaa koutsauksen periaatteet ja auttaa käyttäjää valitsemaan hyviä koutsaus-kysym ...

 • Mikkolainen Venla, Niemela Pia
 • Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat
 • Yläkoulun matematiikan ja ohjelmoinnin opetus, erityisopetus, sekä opettajat että oppilaat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Matematiikan OPSin visualisointi ja sähköiset matematiikan kertausmateriaalit suunnataan sekä oppilaiden että sellaisten aloittelevien opettajan avuksi, jotka eivät ole matematiikan aineenopettajia, mutta opettavat kuitenkin matematiikkaa. Oppilaissa kohderyhmää ovat yläkoulussa erityisesti 9. luokan ja 10. luokan matematiikan kertaajat esimerkiksi ennen ammattikoulun pääsykokeita (sähkötekniikka, lähihoitajakoulutus). Pääsykoevalmiuksien vahvistaminen on osaltaan ehkäisemässä syrjäytymistä, kos ...

 • Eriksson Miikka, Vanninen Petteri, Vartiainen Henriikka
 • Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö
 • Kohderyhmänä korkekoulujen ja toisen asteen kouluttajat ja koulutuksen kehittäjät.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

OpenBio-hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää osaamisrajoja ylittävää pedagogiikkaa ja sosio-digitaalista oppimisympäristöä erityisesti (metsä)biotalouden kontekstissa.  Tavoitteena on lisätä eri tieteenalojen opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä käynnistää teknologiatuettuja opetuskokeiluja, jotka toteuttavat lukioiden, korkeakoulujen sekä asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Moniulotteisena ilmiönä biotalous tarjoaa mahdollisuuden opetuksen ja osaamisen ...

 • Hirard Tiina, Kuusisto Hannele
 • Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat
 • Soveltuu myös toisen asteen ja yliopistojen henkilökunnalle.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Posterissa jaetaan vinkkejä siitä, miten pienillä asioilla saadaan aikaan parempaa, selkeämpää ja opiskelijaystävällisempää verkkomateriaalia. Värien käyttö, tehtävien vaativuuden pisteytys, opettajan opasvideo ja/tai videoterveiset, selkeä aikatatulutus jne. Digivinkkejä jakamassa Turun ammattikorkeakoulun Digipedagogiikan opettaja. ...

 • Koskinen Minna, Laamanen Merja
 • Kohderyhmä: Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö
 • Kaikkien korkeakoulujen opetushenkilöstö.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) on uusi haaste suomalaisille korkeakouluille. Se vaatii korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää. Siten direktiivi tulee vaikuttamaan korkeakoulujen koko henkilökunnan toimintaan. Me näemme lakimuutoksen mahdollisuutena kehittää korkeakoulujen  ...

 • Nikunen Sirpa, Pelander Tiina
 • Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2019 sairaanhoitajatutkinto verkkototeutuksena. Teoriaopinnot tehdään verkkovälitteisesti. Prekliininen harjoittelu eli kädentaitojen harjoittelu ja simulaatiot toteutetaan lähiopetuksena. Kolmas osa tutkinnosta tapahtuu kliinisessä harjoittelussa eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Lähiopetuksen määrä painottuu koulutuksen alkuun. Yleensä ajatellaan, että sairaanhoitajatutkintoa ei voida toteuttaa verkkovälitteisesti, koska sairaan ...

 • Lempinen Katja, Linna Mari
 • Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Nordplus Nordiska språk Svebinar-hankkeessa uudistetaan ruotsin suullisen kielitaidon opetusta yhteistyössä neljän pohjoismaisen/balttilaisen korkeakoulun kesken. Monien suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ruotsin suullinen kielitaito on heikko, eivätkä he asuinpaikasta riippuen pääse välttämättä käyttämään lainkaan ruotsin kieltä autenttisissa keskustelutilanteissa. Suullista kielitaitoa harjoitetaan perinteisesti luokassa samaan ryhmään kuuluvien opiskelijoiden kanssa. Hankeyhteistyön tavo ...

 • Megerild Raigo, Koskela Anne, Lankinen Ville, Rantapero-Laine Anna
 • Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat
 • Kaikki oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet; opetusteknologioita kehittävät yritykset; rehtorit; opetustoimen johto
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke tarjoaa yrityksille loistavan mahdollisuuden kehittää uusia tuotteita yhdessä käyttäjien, eli oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Hankkeen kautta yrityksille avautuu mahdollisuus saada arvokasta käyttäjäkokemusta fasilitoidusti ja päästä yhteiskehittämään tuotteitaan ja palveluitaan Suomen suurimpien kaupunkien kouluissa, oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Haemme yritysten kanssa kokeilujen ja yhteiskehittämisen kautta uusia, t ...

 • Fagerholm Fabian, Harjula Veli-Matti, Kallunki Veera, Lakkala Minna, Männistö Tomi, Pulkkinen Sari-Anna, Salmela-Aro Katariina, Tervaniemi Mari, Toom Auli
 • Kohderyhmä: Henkilöstökouluttajat
 • Kohderyhmäämme kuuluvat kaikki (alakoulun opettajista työelämän kouluttajiin ja fasilitaattoreihin), jotka haluavat kehittää jonkun ryhmän (oppilasryhmä, opiskelijaryhmä, työryhmä, projektitiimi jne.) ja sen jäsenten globaaleja kompetensseja omien ja ryhmän toimintatapojen arviointityökalun avulla erilaisissa toimintatilanteissa.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Taito kehittää uudenlaisia ratkaisuja ongelmiin, työskennellä sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi, osallistua rakentavaan yhteistyöhön ja arvostaa muita - muun muassa näitä taitoja voisi kutsua globaaleiksi kompetensseiksi. Monimutkaistuvassa, verkostoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan uudenlaisia taitoja haastavista tehtävistä selviämiseen ja yhdessä toimimiseen. Opetussektorilla mm. OECD (2018) sekä eri maiden ja koulujen opetussuunnitelmat korostavat globaaleja kompet ...

 • Korenius Suvi, Nerg-Öhman Satu
 • Kohderyhmä: Varhaiskasvattajat
 • Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat Varhaiskasvatuksen asiantuntijat, suunnittelijat ja johtajat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Tieto- ja viestintäteknologia on tullut osaksi toiminta- ja oppimisympäristöä myös varhaiskasvatuksessa, mutta se hakee vielä luontevaa ja tarkoituksenmukaista rooliaan pienten lasten kasvatustyön arjessa. Millaista osaamista, välineistöä ja pedagogisia käytäntöjä varhaiskasvatussuunnitelman mukainen laadukas toiminta digiajassa edellyttää? Miten varhaiskasvatuksen TVT-osaamista voidaan tunnistaa, arvioida ja kehittää? Tämä posteri esittelee loppuvuodesta 2018 käynnistynyttä Varhaiskasvatuksen ...

 • Rautiala-Rantanen Tiia
 • Kohderyhmä: Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Suomalaisten aikuisten perustaidot ovat pääosin kansainvälisesti vertaillen hyvällä tolalla. Perustaitoihin kuuluvat luku- ja kirjoitustaidot, numerotaidot ja digitaaliset perustaidot. Pisaa vastaava aikuisten PIAAC-tutkimus osoitti, että osaamiserot ovat suuria ja erityisesti ikäänvillä on ongelmia digitaalisissa taidoissa. Työelämän muutoksissa yhä useampi joutuu opiskelemaan tai vähintään laajentamaan ammatillista osaamistaan. Puutteelliset perustaidot hidastavat tai pahimmillaan estävät opis ...

 • Saari Sirpa, Riitta Tuokko, Susan Tuulosniemi
 • Kohderyhmä: Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toteuttaminen edellyttää toimintatapojen ja -kulttuurin muutosta. Uudistuksen keskeiset teemat osaamisperusteisuus ja opiskelijan henkilökohtaiset, joustavat opintosuunnitelmat sekä työelämässä oppimisen sujuvuus edellyttävät uudistuvaa opettajuutta ja opettajan ohjaavaa työotetta. Tarvitsemme yhteisiä, asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja pedagogisia toimintamalleja kaikkien käyttöön. Ohjauksellisen opettajuuden työote tukee sujuvia siirtymiä ja oppijan henkil ...

 • Tyrväinen Paula, Yli-Knuuttila Helmi
 • Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat
 • Kehittämistyön tuloksia ja avautuneita mahdollisuuksia on tarpeen saattaa erityisesti ammattikorkeakoulujen opettajien tietoon. Lisäksi ITK-päivien kautta avautuu mahdollisuus kertoa saavutetuista tuloksista myös ammattikorkeakoulujen muulle henkilöstölle ja päällikkötasolle. Ammattikorkeakoulunen yhteisen opintotarjonnan avaamisen mahdollisuuksia myös toiselle asteelle tai yliopistosektorille on tarpeen pohtia.
 • Esityskieli: Finnish / Suomi

Ammattikorkeakoulut ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötään sekä opintojen tarjonnassa että erilaisessa kehittämistoiminnassa. Ammattikorkeakouluilla on yhteinen verkko-opintotarjonta, joka on koottu syksyllä avautuneelle CampusOnline.fi verkkosivustolle, josta opiskelijat voivat selata tarjontaa sekä valita itselleen sopivia verkko-opintoja muista ammattikorkeakouluista. Opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia. CampusOnline portaalin taustalla on jo muutaman vuoden toiminut ammattikorkeak ...

 • AREENA-sali
 • Paikka: AREENA-sali
 • Aika: 21.03.2019 12.15.00
 • Kesto: 30 minuuttia

ITK-postereiden laatijat esittelevät postereitaan AREENA-salin takaosan posterialueella. Postereiden tiedot löydät täältä [1] . [1] https://ohjelma.itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2/poster ...

 • AREENA-sali
 • Paikka: AREENA-sali
 • Aika: 21.03.2019 15.30.00
 • Kesto: 30 minuuttia

ITK-postereiden laatijat esittelevät postereitaan AREENA-salin takaosan posterialueella. Postereiden tiedot löydät täältä [1] . [1] https://ohjelma.itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2/poster ...

 • AREENA-sali
 • Paikka: AREENA-sali
 • Aika: 22.03.2019 10.30.00
 • Kesto: 30 minuuttia

ITK-postereiden laatijat esittelevät postereitaan AREENA-salin takaosan posterialueella. Postereiden tiedot löydät täältä [1] . [1] https://ohjelma.itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2/poster ...

 • AREENA-sali
 • Paikka: AREENA-sali
 • Aika: 22.03.2019 13.30.00
 • Kesto: 30 minuuttia

ITK-postereiden laatijat esittelevät postereitaan AREENA-salin takaosan posterialueella. Postereiden tiedot löydät täältä [1] . [1] https://ohjelma.itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-2/poster ...