Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Nousiainen Tuula, Peltonen Marika, Vesisenaho Mikko

Adaptiivisuus ja pelillisyys verkko-opetuksessa

Kuvaus

Posterissa esitellään meneillään olevaa eurooppalaista hanketta (2017-2020), jonka tavoitteena on tutkimuksellisesti kehittää tapoja siihen, miten verkko-oppimista voidaan entistä paremmin yksilöllistää ja siten myös tukea opiskelijan etenemistä ja motivaatiota. Hankkeen kontekstina on korkeakouluopetus.

Verkko-oppimisen yksilöllistämistä lähestytään hankkeessa kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on adaptiivisuus, johon liittyen hankkeessa kehitetään oppijan edistymiseen mukautuvia arviointi- ja seurantatyökaluja. Toinen päänäkökulma on pelillistäminen: verkko-oppimisalustoille luodaan partnerien omissa oppimis- ja opetuskonteksteissaan tunnistamiin tarpeisiin perustuvia mekanismeja, joilla opiskelijoiden kokemusta voidaan pelillistää.  Kehitettäviä adaptiivisia ja pelillisiä elementtejä testataan iteratiivisesti erilaisilla korkeakoulukursseilla hankkeen neljässä partnerimaassa (Espanja, Belgia, Romania ja Suomi).

Posterin tarkoituksena on kuvata projektin etenemisprosessia, tavoitteita ja tähän mennessä saatuja kokemuksia.

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Kohderyhmän tiedot


Esittäjät

Nousiainen Tuula

Jyväskylän yliopisto

erityisasiantuntija


Peltonen Marika

Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos

yliopistonopettaja


Vesisenaho Mikko

Jyväskylän yliopisto

yliopistotutkija

Tavoitteet


Aikataulu