Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Jurvela Harri, Lahtinen Marko, Lempilä Helka, Turtiainen Simo

Aivot - yhdessä käyttöön, Tampereen kaupunkiseudun 3.-6.luokan ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali

Kuvaus

Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) ovat yhdessä päättäneet tehdä digitaalisen, ei-kaupallisen, oppimateriaalin  3.-6.luokan ympäristöoppiin. Oppimateriaali on vuosiluokkaistettu paikallisen opetussuunnitelman mukaan ja on käyttäjien muokattavissa. Oppimateriaalin keskeisinä alustoina toimivat Reppu (moodle+H5P) sekä Office 365. Projekti on käynnistynyt syksyllä syksyllä 2018, demot valmistuvat marraskuussa 2018 ja ensimmäinen pilottijakso (4. luokan Eurooppa) tulee koekäyttöön  maaliskuussa 2019. Koko 4. luokan ympäristöopin oppimateriaali otetaan käyttöön lukuvuodeksi 2019-20. Seuraavana lukuvuonna 2020-21 käyttöön tulee 3. ja 5. luokan oppimateriaali ja lukuvuonna 2021-22 käytettävissä on myös 6. luokan oppimateriaali.

Ympäristöoppi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden digitaalisuuden pedagogiseen hyödyntämiseen. Ympäristöopin oppimateriaali tarjoaa rakenteen yhteistyölle koulujen ja kuntien kesken, ja paikallisesti tehtynä mahdollistaa oppilaan oman lähiympäristön nostamisen suoraan oppimateriaaliin. Visuaalinen ja helposti eriytettävä oppimateriaali lisää kiinnostusta ympäristöoppiin ja tukee laaja-alaista osaamista ja jatkuvaa arviointia. Oppimateriaali sisältää oppilaan materiaalin, portfoliotyöskentelyn sekä tarvittavat opettajan materiaalit. Materiaalin käyttöön perehdytetään koulutuksilla ja vertaistuella.

Tervetuloa tutustumaan oppimateriaalin pilottijaksoon ja kuulemaan, kuinka koulutuksen järjestäjien oma oppimateriaalin tuotantoprosessi on organisoitu.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Matti Ranta, Matti Ranta

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Kohderyhmän tiedot

Perusopetus: luokanopettajat, rehtorit, johtajat, asiantuntijat

Esittäjät

Jurvela Harri

Tampereen kaupunki

kehittämispäällikkö


Lahtinen Marko

Lempäälän kunta

opetuspäällikkö


Lempilä Helka

Osake

luokanopettaja


Turtiainen Simo

Tampereen kaupunki

kehittäjäopettaja

Tavoitteet


Aikataulu