Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Lindfors Anna, Helminen Juho, Huttunen Tero, Korhonen Jonna, Kytölä Tomi

Avoimet oppimateriaalit jatkuvan opiskelun tukena

Kuvaus

Avoimet oppimateriaalit edistävät opiskelun uusia digitaalisia muotoja ja jatkuvaa oppimista. Ne ovat kaikkien saatavilla olevia jatkuvasti päivittyviä opetusaineistoja, jotka mahdollistavat sujuvan opetusyhteistyön ja edistävät yksilön jatkuvaa oppimista. ITK-päivien workshop kutsuu opettajat, koulujen henkilökunnan ja muut kiinnostuneet tahot kaikilta koulutusasteilta kehittämään ja demoamaan avointen oppimateriaalien edistämistä eri koulutusasteilla yhteisesti.

Workshop rakentuu yhteisiin osuuksiin sekä learning café -tyylisiin ryhmätöihin. Yhteisessä osuudessa tutustutaan avointen oppimateriaalien maailmaan, siihen millaisia materiaaleja on jo nyt saatavilla sekä avointen oppimateriaalien edistämiseen digitaalisilla palveluilla. Yhteinen osuus tarjoaa tietoiskuja, jotka virittävät keskustelua. Ne pyrkivät myös osallistamaan yleisöä. Learning caféssa osallistujat pääsevät kokeilemaan oppimateriaalien kuvailua, niiden hakemista sekä ideoimaan avointen oppimateriaalien edistämisen askelia. Workshop ohjaa osallistujat käytännön kokeilujuihin sekä pyrkii synnyttämään tietoa yhteistyössä. Pohdittavia kysymyksiä on muun muassa miten avoimet oppimateriaalit sijoittuvat koulutuasteiden jaetussa oppimistilassa, miten ne edistävät avointa oppimista, millaisia ovat hyvät avoimet oppimateriaalit ja miten ne tunnistaa sekä mitä tarpeita avointen oppimateriaalien käyttämiselle on.

Työpaja liittyy mm. ITK:n teemaan Digitaalinen muutos oppimisessa ja opetuksessa ja tuo siihen oppiasteet ylittävän yhteistyön sekä avoimuuden tuomien etujen näkökulman. 

Työpajan kohderyhmä on eri koulutusasteiden opettajat. Avoimet oppimateriaalit ovat yhteinen asia kaikille koulutusasteille ja tarjoaa myös luontevan lähestymispinnan eri koulutusasteiden yhteistyölle. Työpaja pyrkii fasilitoimaan yhteisymmärrystä eri taustoista olevien opettajien ja muiden avoimista oppimateriaaleista kiinnostuneiden välillä löytäen yhteisiä synergiaetuja.

Esittäjät

Lindfors Anna

CSC

Projektipäällikkö


Helminen Juho

Opetushallitus

Erityisasiantuntija


Huttunen Tero

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisasiantuntija


Korhonen Jonna

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetusneuvos


Kytölä Tomi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisasiantuntija

Tavoitteet

Session tavoitteena on saavuttaa eri koulutusasteiden opettajat yhdessä kehittämään ja demomaan avointen oppimateriaalien edistämistä. Session myötä osallistujat tietävät mitä ja millaisia avoimet oppimateriaalit ovat, miten ne edistävät jatkuvaa opiskelua ja miten avoimia oppimateriaaleja löytää. Osallistujat ovat demonneet avointen oppimateriaalien hakua, julkaisuja ja yhteistä edistämistä sekä löytäneet yhdessä kehityskohteita ja toimivia kohtia. 

Aikataulu

Yhteinen osuus 1h:

  • Avointen oppimateriaalien edistäminen jatkuvassa opiskelussa - palvelut ja paikat

  • Eri koulutusasteiden yhteinen polku - avoimien oppimateriaalien edistäminen eri koulutusasteilla kansallisesti ja kansainvälisesti

  • Kehityksessä avointa oppimista -  esimerkkejä eri hankkeissa tuotetuista avoimista oppimateriaaleista

Learning café -työpajat ryhmissä, 1:30h:

Jokainen työpaja rakentuu lyhyestä alustuksesta, jonka jälkeen osallistujat kertovat kosketuspinnastaan aiheeseen. Työpajoissa osallistujat pääsevät demoamaan avointen oppimateriaalien hakua, julkaisua ja  yhteistä edistämistä sekä antamaan palautetta ja ideoimaan. Osallistujat kiertävät ryhmissä eri työpajapisteissä, joten jokainen työpaja-aihe tulee koettua.

  • Työpaja 1: Haussa avoin oppimateriaali - kuinka löytää hyödyllisiä ja laadukkaita materiaaleja

  • Työpaja 2: Oppimateriaalistani voisi olla hyötyä muillekin - missä ja miten jakaa se? Oppimateriaalien julkaisu avoimena

  • Työpaja 3: Yhdessä tehden ja hyötyen - avointen oppimateriaalien käytön ja jakamisen edistäminen

Yhteinen osuus: yhteenveto työpajoista ja mahdollisuus koko ryhmässä käytävään keskusteluun, 30 min

Työpaja lopetetaan yhteenvedolla, jossa tarkastellaan mitä käsittelimme ja minkälaista ymmärrystä rakensimme puolikkaan päivän aikana. Yhteenvedon aikana on myös mahdollista tuoda yhteiseen keskusteluun ideoita, joita haluaa käsitellä koko osallistujakunnan kanssa. Osuudessa käytetään mahdollisuuksien mukaan digitaalisia yhteistyön välineitä kuten mantimeteriä ja viestiseinää.