Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Lempiäinen Jesper, Rantanen Sanna, Tomi Jaakkola

Avoin koulu, tulevaisuuden koulu? Open School for Open Societies -hankkeen ensituloksia

Kuvaus

Open School for Open Societies (OSOS; openschools.eu)-hanke (2017–2020) on Euroopan Unionin rahoittama kansainvälinen koulujen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on tukea koulujen kulttuurin muutosta kohti tulevaisuuden koulua, jossa opetusta suunnitellaan ja toteutetaan tutkivan ja ilmiöpohjaisen oppimisen lähtökohdista yhdessä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana koulut toteuttavat opetussuunnitelmaan liittyviä oppilaslähtöisiä projekteja, joiden lähtökohtana on oman paikallisyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä globaalisti tärkeiden ja ajankohtaisten aiheiden käsitteleminen oppilaita innostavalla ja aktivoivalla tavalla. Lisäksi koulut kehittävät niin koulun sisäistä kuin koulujen välistä yhteistyötä jakamalla opetusideoita OSOS-hankkeen verkkoportaalissa (http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos). Hankkeeseen osallistuu kouluja kahdestatoista Euroopan maasta. Suomessa hanketta koordinoi Turun yliopisto. Koko hankkeen koordinaattori on Ellinogermaniki Agogi Kreikasta.

 

Tässä esityksessä esittelemme ensin hankkeen tausta-ajatuksia ja hankkeen tarjoamaa tukea ja työkaluja kouluille. Tämän lisäksi raportoimme erilaisia koulujen (kirjoitushetkellä hankkeessa on mukana 11 suomalaista peruskoulua kuudesta kaupungista) toteuttamia OSOS-hankkeita (aiheina mm. metsä, kasvien kasvuolosuhteet, avaruus ja ohjelmointi) sekä ensituloksia hankkeiden yhteydessä toteutettavasta tutkimuksesta, jossa kartoitetaan sekä oppilaiden yleistä motivaatiota luonnontieteen opiskeluun että erityisesti heidän kiinnostustaan koulujen toteuttamien projektien aikana. Oppilaiden kiinnostusta mitataan verkkokyselyllä koulujen toteuttamien hankkeiden alussa ja hankkeiden päätyttyä, joten tutkimus tarjoaa myös mahdollisuuden seurata oppilaiden kiinnostuksessa ja asenteissa tapahtuvia muutoksia hankkeen aikana. Esitys tarjoaa kuulijoille esimerkkejä ja virikkeitä koulujen toteuttamista, avoimempaan koulukulttuuriin tähtäävästä toiminnasta sekä tietoa oppilaiden kiinnostuksesta ja siinä tapahtuvasta muutoksesta hankkeiden aikana. Esitys sopii useampaan konferenssin teemaan, mutta erityisesti ”Tulevaisuuden koulu ja tulevaisuuden taidot” aihepiiriin.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Kytömäki Jussi

Esittäjät

Lempiäinen Jesper

Turun yliopisto

Tutkimusavustaja


Rantanen Sanna

Niittykummun koulu


Tomi Jaakkola

Tavoitteet


Aikataulu