Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Kontkanen Sini, Pöntinen Susanna, Räty-Záborszky Sinikka

Digitaalinen dialogi kodin ja koulun välillä - huoltajat kumppaneina arvioinnin kehittämisessä

Kuvaus

Opetussuunnitelman hengen mukaisesti koulussa on keskeistä kehittää oppimista tukevan digitaalisen arviointikulttuurin luomista yhteistyössä kodin kanssa. Posterissa kuvataan syksyllä 2018 alkanutta opetuksen tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka tavoitteena on edistää ja tiivistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä.  Hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja oppimista tukevan arviointikulttuurin luomiseksi digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Painopisteenä on tukea oppilaiden itsearviointitaitoja sekä edistää huoltajien tietoisuutta ja osallisuutta kouluarvioinnissa. Käytöstä kootaan palautetta huoltajilta ja oppilailta. 

Posterissa esitellään hankkeesta saatuja kokemuksia. Oppilaat ovat testanneet ja käyttäneet syksyn 2018 aikana Seesaw-sovellusta, jonka avulla he ovat taltioineet ja arvioineet omaa lukutaitoaan ja sen kehittymistä. Lisäksi oppilaat ovat sekä dokumentoineet että arvioineet sovelluksen avulla omaa käyttäytymistään, johon liittyy kaksi arvioinnin kohdetta: ”Huolehdin omista ja koulun tavaroista sekä tiloista.” sekä ”Noudatan yhteisiä sääntöjä.”. Käyttäytymisen arvioinnissa oppilaat käyttävät myös Qridi-sovellusta, joka on koulun yhteinen formatiivisen arvioinnin digitaalinen ympäristö.

Arviointi on jatkuva prosessi, ja digitaalinen tallentaminen mahdollistaa formatiivisen arviointiprosessin läpinäkyväksi tekemisen myös oppilaiden huoltajille. Syksyllä 2018 huoltajille on järjestetty vanhempainilta, jossa hanke on esitelty sisältöineen sekä tavoitteineen. Huoltajia on rohkaistu ryhmäkeskusteluun ja tuomaan esille omia ajatuksiaan arvioinnista sekä hankkeesta. Lisäksi huoltajat ovat osallistuneet Seesaw-sovelluksen käyttämiseen. Huoltajien kokemuksia huomioidaan kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämisessä. Heiltä kootaan palautetta digitaalisten sovellusten käytöstä ja kutsutaan yhteisiin tapaamisiin useamman kerran hankkeen aikana.  

Hanke avaa myös opettajaopiskelijoille uudenlaisen mahdollisuuden seurata, harjoitella ja toteuttaa arviointia oppilaiden sekä huoltajien kanssa. Syksyllä 2018 opettajaopiskelijat ovat tutustuneet formatiiviseen arviointiin ja he ovat sekä itse käyttäneet Seesaw-sovellusta arvioinnin välineenä että saaneet kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä sovelluksen avulla.

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Posteri on suunnattu luokanopettajille, jotka ovat kiinnostuneita formatiivisen arvioinnin kehittämisestä kodin ja koulun välisen yhteistyön edistämiseksi.

Esittäjät

Kontkanen Sini

Itä-Suomen yliopisto

yliopisto-opettaja


Pöntinen Susanna

Itä-Suomen yliopisto

yliopisto-opettaja


Räty-Záborszky Sinikka

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

lehtori

Tavoitteet


Aikataulu