Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Jari Laru

Digitaaliset välineet opetuksessa ja oppimisessa opettajankoulutuksen kontekstissa – tasapainoilua tulevaisuuden mahdollisuuksien ja teknologian arkipäiväistymisen välillä

Kuvaus

Suomalainen opettajankoulutus on tunnettu kansainvälisesti korkeasta tasostaan ja maisterintutkintoon johtavasta viisivuotisesta tutkinnosta. Opettajankoulutuksen tehtävänä on tuottaa tulevaisuudessa pärjääviä opettajia, jotka pystyvät hyödyntämään teknologiaa, sovelluksia ja sisältöjä osana työtään. Oulun yliopisto on muuttanut vuoden 2019 alussa uusiin tiloihin, joiden myötä myös tulevaisuuden mahdollisuuksia ja teknologioita voidaan jossain määrin opiskella jo opintojen aikana. Tässä esityksessä luodaan positiviis-kriittinen retrospektio 2000-luvun alusta aina 2050-luvun tienoille ja tarkastellaan teknologian roolia niin opettajankoulutuksessa kuin valmistuneen opettajan työssä.

Esitysaineisto

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Oulun yliopisto, Jari Laru

Esittäjät

Jari Laru

Tavoitteet


Aikataulu