Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Kepanen Anna, Kovalainen Piia

Digitaitoja opettajille pelillisesti

Kuvaus

Posterissa esittelemme Vantaan ammattiopisto Variassa Euneos Oy:n kanssa yhteistyössä järjestettävien Erasmus+-koulutusten toteutusta. Järjestämme kansainvälisille opettajaryhmille  digitaitojen,-välineiden ja -pedagogiikan pelillisiä koulutuspäiviä. Digipäivä on osa viikon mittaiselle kurssille osallistuvien opettajien koulutusohjelmaa ja sen tarkoituksena on tutustuttaa digitaidoiltaan heterogeeninen joukko erilaisiin opetuksen digimahdollisuuksiin. Haastetta koulutuspäivän koostamiseen tuo kielitaidon rajoitusten lisäksi ryhmän heterogeenisyys niin opetettavien alojen, digitaitojen kuin heille tuttujen sovellusten/ohjelmien suhteen. Pelillisyydellä päivään on saatu eriyttämistä niin välineiden kuin niiden pedagogisen käytön/soveltamisen suhteen. Opettajaryhmät voivat osallistua osaan toimintapisteistä omien kiinnostustensa ja tarpeidensa mukaan. Sisällöissä kiinnitetään huomiota sovellusten laajaan saavutettavuuteen, käytettävyyteen sekä hyödynnettävyyteen. Peliä päivittämällä huolehditaan ajankohtaisesta tarjonnasta ja pyritään tarjoamaan jokaiselle osallistujalle ainakin jotakin uutta. Lisäksi oppilaitoksen omia vahvuusalueita hyödynnetään ja sitä kautta tuodaan käytännön esimerkkejä soveltamisen tueksi. Posterissa esittelemme prosessia ja päivän rakennetta ja sisältöjä. Malli on helposti hyödynnettävissä erilaisissa koulutustarpeissa.

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot


Esittäjät

Kepanen Anna

Vantaan ammattiopisto Varia

asiantuntija


Kovalainen Piia

Vantaan ammattiopisto Varia

projektivastaava

Tavoitteet


Aikataulu