Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Lehtovaara Katri, Toikkanen Tarmo, Vakiala Virve

Edukata: Koulun muutosjohtaminen osallistavalla muotoilulla

Kuvaus

Uusi opetussuunnitelma ja uusi käsitys opiskelusta ja toimintakulttuurista ovat luoneet paineita koulujen toiminnan kehittämiselle. Koulun toimintakulttuurin uudistaminen edellyttää henkilökunnan ja oppilaiden ottamista mukaan suunnitteluun. Osallistavalla muotoilulla kaikki kohderyhmät voidaan osallistaa uuden kulttuurin kehittämiseen, jolloin vastarinta muutokseen pienenee.

Edukata on opetussektorille kehitetty tulevaisuussuuntaunut osallistavan muotoilun malli. Mallia käytettiin  kymmenen koulun johtoryhmän täydennyskoulutuksessa lukuvuonna 2018-2019. Koulutuksen tavoitteena oli yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin kehittäminen, oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittäminen sekä kehittämis- ja kokeilukulttuurin edistäminen osallistamalla opettajat, oppilaat ja vanhemmat prosessiin.

Johtoryhmät osallistuivat neljään lähiopetuspäivään.Koulutuksessa osallistujat saivat konkreettisia välineitä oman koulunsa nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiseen. Lisäksi he perehtyivät Edukata-mallin mukaisiin osallistavan suunnittelun ja palvelumuotoilun menetelmiin, jotka mahdollistavat koulun ja sen toimintakulttuurin pitkäjänteisen kehittämisen koko työyhteisön voimin. Lähipäivien välillä koulujen johtajat työskentelivät oman koulunsa opettajien ja oppilaiden kanssa kartoittaen koulunsa kehittämishaasteita sekä muotoillen, suunnitellen ja pilotoiden koulutuksen aikana kehittämäänsä ratkaisuehdotusta. Koulutuksen aikana johtajat olivat toisiinsa yhteydessä mobiilipalvelun kautta, jolloin vertaistuki sekä mentorien tuki oli heidän tukenaan aina tarvittaessa.

Kerromme tässä puheenvuorossa Edukata-menetelmästä sekä johtoryhmien työskentelyn kehittämisestä, koulujen toteuttamista pilotoinneista ja kouluissa tapahtuneista muutoksista. Menetelmän materiaalit ovat avoimesti lisensoituja ja kenen tahansa käytettävissä. Kokeneet Edukata-ohjaajat voivat helposti kouluttaa koko koulun henkilöstön osallistavan muotoilun osaajiksi.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Teemu Leinonen

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Kohderyhmän tiedot


Esittäjät

Lehtovaara Katri

choolday Designer Oy

CEO


Toikkanen Tarmo

LifeLearn

CSO


Vakiala Virve

Freelance

Palvelumuotoilija

Tavoitteet


Aikataulu