Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Kujala Tero, Peltoniemi Antti

Esteettömyyttä vahvistamassa: Virtuaalitodellisuus ja 360-kuvaus autismikirjon henkilön arjen tukena

Kuvaus

Esityksessämme kerromme kokeilustamme, jonka tavoitteena oli virtuaalitodellisuuden keinoin tukea autismikirjon henkilön siirtymätilanteita, toiminnan ohjausta ja suoriutumista erilaisista asiointitehtävistä.

Halusimme tuottaa virtuaalimaailmoja itse käyttämällä 360:n asteen videokuvausta. Tällaisella kuvauksella voi nopeasti tallentaa henkilön omaa arkiympäristöä, säilyttäen kokijalle tärkeät tilat, näkymät ja ihmiset virtuaalimaailmassa mukana. Kokeiluumme osallistui perusopetuksen autismikirjon opetuksen oppilaita kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa olimme kuvanneet 360-kameralla oppilaille vieraassa ympäristössä suoritettavia asiointi - ja siirtymätilannetehtäviä. Toinen vaihe toteutettiin oppilaiden omien koulujen tutuissa oppimisympäristöissä. Siellä kuvattiin ja harjoiteltiin tehtäviä ja toimintoja, joita opettajat ja ohjaajat kokivat oppilaiden tärkeäksi harjoitella

Kokeilumme perusteella virtuaalinen harjoittelu tuki oppilaiden toiminnan ohjausta siirtymätilanteissa, tilan hahmottamista ja asiointitehtäviin osallistuneiden vuorovaikutusta. Myös aiempi tutkimustieto aiheesta tukee tätä tulosta. Motivaatio ja kiinnostus virtuaaliteknologialaitteiston käyttöön oli vahvaa, ja virtuaaliharjoittelun siirtovaikutus käytäntöön oli ilmeinen. Seminaariesityksessämme kerromme tarkemmin kokeilumme eri vaiheista, esittelemme välineistöä, kerromme tulevaisuuden suunnitelmista ja ennen kaikkea jaamme kokemuksiamme ja havaintojamme onnistuneesta kokeilustamme.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Leena Vainio, Leena Vainio

Kohderyhmä
Erityisopettajat

Kohderyhmän tiedot

Sopii kenelle tahansa opetuksalan käytännön toimijalle, kuten opettajille, erityisopettajille, ohjaajille, rehtoreille.

Esittäjät

Kujala Tero

Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri

Ohjaava opettaja


Peltoniemi Antti

Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri

Pedagoginen asiantuntija

Tavoitteet


Aikataulu