Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Lähtevänoja Antti

Ilmiölähtöinen oppiminen laajennetun todellisuuden oppimisympäristöissä (XR)

Kuvaus

Foorumiesitys tulee käsittelemään tutkivaa oppimista laajennetun todellisuuden (XR) avulla.

Laajennetun todellisuuden avulla voidaan vierailla paikoissa ja tilanteissa, joihin ei ole esimerkiksi kustannusrajoitteista, aikarajoitteista (historia), fyysisistä rajoitteista tai eettisistä syistä muuten mahdollista vierailla. On kuitenkin tärkeää, että laajennetun todellisuuden opetuskäyttö perustuu tutkimustietoon ja toimiviin käytäntöihin.

Foorumiesityksessä käydään läpi aiheeseen liittyviä peruskäsitteitä, tutkimusperustaista tietoa sekä esitellään käytännön toteutuksia. Esityksessä kuvaillaan myös prosessin, jossa oppimisympäristöjä kehitetään tutkimustiedon ja kenttäkokeiluiden avulla, etenemistä. Prosessissa kehitetään peruskouluun sopivia, ilmiölähtöisen oppimisen sekä tutkivan oppomisen teorioihin pohjautuvia laajennetun todellisuuden ympäristöjä. Ympäristöt auttavat oppilaita tutkimaan, visualisoimaan ja kokeilemaan asioita käytännönläheisesti. Ympäristöissä ei ole tarkoituksena, että yhdellä oppilaalla on lasit päässä, vaan tietoa rakennetaan yhteisöllisesti myös VR-lasien ulkopuolella käyttäen mm. lisättyä todellisuutta, 3D-mallia, perinteisiä kirjoja sekä kynää ja paperia. Laajennetun todellisuuden opetuskäytön tavoitteena on parantaa oppimismotivaatiota, koulukiinnittymistä sekä tuoda uutta iloa oppimiseen.

Foorumiesityksen tavoite on tuoda lisää tietoa vain vähän tutkitusta aiheesta yleisölle sekä herättää keskustelua teknologiatuetusta oppimisesta sekä sen hyödyllisyydestä.

 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Rongas Anne

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Opettajat eri oppiasteilta (varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio ja korkeakoulut).
Aihe ei rajoitu ainoastaan peruskoulun OPS:iin, vaan aihealue on hyödynnettävissä myös muilla oppiasteilla.

Esittäjät

Lähtevänoja Antti

Jyväskylän yliopisto

Väitöskirjatutkija

Tavoitteet


Aikataulu