Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Kulmalainen Mikko, Nyyssönen Kimmo, Paavilainen Teija, Räty Sini, Sarajärvi Mikko

Immersiiviset ilmiöt - 360 ja VR osana oppimista

Kuvaus

Toimintasessiossa tutustutaan erilaisiin tapoihin käyttää 360-kuvaa ja virtuaalitodellisuutta osana peruskoulussa toteutettavaa ilmiöoppimista. Toimintasession aikana osallistujat tutustuvat oppilaan roolissa valmiiden VR-materiaalien käyttämiseen sekä tuottamiseen.   

Toimintasession aikana osallistujat työskentelevät tiimeissä valitsemansa ilmiön parissa. Työskentelyn eteneminen noudattaa tutkivan oppimisen mallia. Osallistujat saavat session aikana kokemuksia erilaisista VR-laseista (esimerkiksi Viewmaster, Google Cardboard, HTC Vive ja Oculus Go). Sisältöä myös tuotetaan yhteisöllisesti mm. Thinglinkin avulla. Oppimisen sisällöt linkittyvät esimerkiksi ympäristö- ja luonnontieteisiin sekä historiaan. Toimintasessiossa yhdistyvät sekä tekninen että pedagoginen osaaminen, mukana oppimistapahtumaa ohjaamassa ovat IT-alan asiantuntijat sekä luokan- ja aineenopettajat.

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Peruskoulun opettajat

Esittäjät

Kulmalainen Mikko

Itä-Suomen yliopisto, Rantakylän normaalikoulu

IT-asiantuntija


Nyyssönen Kimmo

Itä-Suomen yliopisto

Lehtori, luokanopettaja


Paavilainen Teija

Itä-Suomen yliopisto Rantakylän normaalikoulu

Lehtori, luokanopettaja


Räty Sini

Itä-Suomen yliopisto, Rantakylän normaalikoulu

Lehtori, matematiikka


Sarajärvi Mikko

Itä-Suomen yliopisto, Rantakylän normaalikoulu

IT-asiantuntija

Tavoitteet


Aikataulu