Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Helminen Johanna, Kivistö Maarit, Uusiniitty Anna

Itse tehty digi - äidinkielen digiloikka käytännössä

Kuvaus

Hämeenkyrön Yhteiskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat alkoivat ottaa pieniä ja haparoivia digiaskeleita syksyllä 2011. Vaikka varsinaiseen loikkaan oli vielä pitkä matka, olivat nuo ensimmäiset askeleet merkittäviä monella tavalla: oma ajattelu lähti uusiin suuntiin ja huomasimme, että osaamme.

Nyt seitsemän vuotta myöhemmin moni asia on toisin: oppikirjoista on luovuttu, omat digitaaliset oppimateriaalit toimivat niin meidän kuin monen muunkin ilona. Esimerkiksi avoimesti verkossa jaettu sähköinen oppikirjamme Sä osaat! on kerännyt kolmessa vuodessa yli 600 000 katselukertaa ja saamme siitä säännöllisesti hyvää palautetta kollegoilta ympäri Suomea. Teemajaksotyöskentelyssämme yhdistämme luovasti niin pelillisyyden elementtejä, käänteistä opetusta kuin perinteistä opettajajohtoista koulutyötä. Olemme löytäneet meille toimivimmat työkalut ja oppineet hyödyntämään koulun melko vähäisiä laiteresursseja ja oppilaiden omia laitteita juuri meille sopivimmalla tavalla. Uusimmat iloa ja hyötyä tuovat ideat ovat liittyneet koulun ja paikallisten toimijoiden yhteisiin projekteihin, joiden avulla luokkiemme laitekanta pikku hiljaa kasvaa.

Oman oppimateriaalin tekeminen opettaa moneen: erilaisten alustojen ja sovellusten haltuun ottamiseen, uudenlaiseen pedagogiseen ajatteluun, rohkeuteen yrittää, erehtyä ja lopulta onnistua. Luovuuteen ja joustavuuteen, avoimen jakamisen kulttuuriin ja yhteistyön tekemiseen. Tästä arjesta ja meille toimivimpien sovellusten käytöstä haluamme kertoa muille.

Foorumiesityksemme nimi Itse tehty digi -nimi viittaa ITE-taiteen nimityksestä tuttuun Itse tehty elämä - sanayhdistelmään. Halusimme yhdistää oman digipolkumme ITE-taiteeseen, koska koemme suurta yhtäläisyyttä tätä itseoppineisuuden, kekseliäisyyden, luovuuden ja sitkeyden suuntausta kohtaan. Työtapaa, jossa asioita tehdään niillä välineillä, joita käytössä on. Digipolkumme muistuttaa ITE-taidetta. Sitä on tehty suurella sydämellä, valtavalla innostuksella, omilla ehdoilla, omista lähtökohdista ja ennen kaikkea omilla taidoilla. Foorumiesityksessämme haluammekin ennen kaikkea vinkata, innostaa ja rohkaista – tätähän olemme itse hakeneet ja saaneet ITK:sta jo usean vuoden ajan!

Esitysaineisto

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Pasi Silander

Kohderyhmä
Peruskoulun aineenopettajat

Kohderyhmän tiedot

Luokanopettajat, lukion aineenopettajat, rehtorit, opetuksen kehittäjät

Esittäjät

Helminen Johanna

Hämeenkyrön yhteiskoulu

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori


Kivistö Maarit

Hämeenkyrön yhteiskoulu

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori


Uusiniitty Anna

Hämeenkyrön yhteiskoulu

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Tavoitteet


Aikataulu