Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Airola Jenni, Jurvanen Tanja, Kontkanen Sini, Korhonen Tiina, Piispa-Hakala Satu, Sormunen Kati, Veermans Marjaana

Kehittäjäopettajuuteen tukea koulutuksesta ja verkostosta

Kuvaus

Koulutuksen kentälle on syntynyt kehittäjäopettajan professio ja ammattikunta. Tämä laajentaa opettajan uramahdollisuuksia ja haastaa perinteistä käsitystä opettajan ammatista. Erityisesti kehittäjäopettajia löytyy tieto- ja viestintätekniikan sekä digipedagogiikan parista.

Itä-Suomen, Helsingin ja Turun yliopistot järjestävät Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutusta opettajille. Yliopistot ja koulutukset tekevät yhteistyötä koulutusten ympärille luodussa Valtakunnallinen DigiErko -verkostossa.

Erikoistumiskoulutuksiin osallistuvat opettajat tekevät koulutuksen alussa henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat, joissa he pohtivat koulutukseen lähtemisen syitä ja omia tavoitteitaan koulutukselle. Suunnitelmaan sisältyy myös alustavat puitteet koulutuksen aikana tehtävälle kehittämishankkeelle. Kehittämissuunnitelmien (N = 49) perusteella voidaan sanoa, että karkeasti puolet opettajista tulee koulutukseen organisaation lähettämänä tai organisaation vahvalla taustatuella. Toinen puoli koulutettavista voidaan jakaa oman opetuksensa kehittämisen vuoksi koulutukseen hakeutuneisiin osallistujiin sekä osallistujiin, joilla on tarve pysyä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehityksen kelkassa ja mukana työelämässä.

Organisaation lähettämät ja vahvasti tukemat opettajat ovat tyypillisesti oppilaitos- tai kuntatason digituutoreita, mentoreita, vertaiskouluttajia  tai digistrategian toteuttajia tai jalkauttajia. Monilta näistä opettajista on vähennetty opetustunteja ja -vastuuta, ja osalla ei ole opetustehtäviä ollenkaan.  Heistä on tullut ns. kehittäjäopettajia. Kehittäjäopettajat toimivat verkostoituneesti koulu- ja kuntarajojen yli, ja he jakavat hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti.

Kehittäjäopettajien ryhmä oletettavasti kasvaa digipedagogisessa murroksessa. Digipedagogiikan strateginen toteuttaminen vaatii koulu- ja opetusmaailman hyvin tuntevaa henkilöresurssia, jotta opetus pysyy sisällöllisesti ja teknisesti jatkuvan nopean muutoksen kintereillä. Myös oman opetuksensa kehittämiseksi koulutukseen hakeutuneet opettajat  kirjoittavat kehittämissuunnitelmissaan vertaiskouluttamisesta ja digivastaisuuden murtamisesta.

Yksi erikoistumiskoulutuksen hedelmällisimpiä puolia on se, että koulutus verkostoi monenlaisia opettajia eri kouluasteilta. Näkökulma laajenee ja ajatukset saavat luontevasti sparrausta. Erikoistumiskoulutus voi olla myös väylä kehittäjäopettajan tehtäviin. Esityksessä käydään läpi kehittäjäopettajien toimenkuvia ja kuvataan, miten erikoistumiskoulutus on tukenut ammattitaidon karttumista ja verkostoinut opettajat valtakunnallisesti.

 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pauliina Kupila

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Esitys on suunnattu sekä opettajille, jotka ovat innostuneita kehittämään työnkuvaansa kohti kehittäjäopettajaa, että kehittäjäopettajuuden mahdollistaville tahoille, kuten rehtoreille ja suunnittelijoille sivitystoimen alalla. 

Esittäjät

Airola Jenni

Turun yliopisto

projektitutkija


Jurvanen Tanja

Turun yliopisto

yliopisto-opettaja


Kontkanen Sini

Itä-Suomen yliopisto

yliopisto-opettaja


Korhonen Tiina

Helsingin yliopisto

Innokas-verkoston johtaja


Piispa-Hakala Satu

Itä-Suomen yliopisto

projektitutkija


Sormunen Kati

Helsingin yliopisto

Innokas-verkoston koordinaattori


Veermans Marjaana

Turun yliopisto

apulaisprofessori

Tavoitteet


Aikataulu