Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Alkio Riku, Jaakkola Santeri

Lukio muuttaa kauppakeskukseen

Kuvaus

Miten kauppakeskus toimii oppimisympäristönä? Tule kuuntelemaan taloustiedon, matematiikan ja viestinnän oppimisesta kauppakeskuksessa, mutta myös itse ideoimaan, miten kestävä kehitys voisi olla seuraava askel kauppakeskuksen valloittamisessa.

Espoon Leppävaaran lukiossa on kahtena lukuvuotena osa opinnoista toteutettu Sellon kauppakeskuksessa. Esityksessä kerrotaan, miten projekti rakennettiin, toteutettiin ja mitkä olivat sen tulokset. Onnistuiko yhteistyö yritysten kanssa?

Kauppakeskukset tarjoavat monia mahdollisuuksia ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Teknologia mahdollistaa lukio-opiskelun siirtämisen koulun seinien ulkopuolelle, vaikka kauppakeskukseen, ja avaa lukion ovet konkreettisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Kauppakeskuksessa voi tutustua yrittäjyyteen, kestävään kulutukseen, julkiseen tilaan, yhteiskunnan sosiaalisiin ilmiöihin, talousmatematiikkaan ja monikanavaiseen viestintään. Kauppakeskus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet oppiaineiden integraatioon.

Lukio goes Sello -projektissa hyödynnettiin monipuolisesti teknologiaa. Projekti on konkreettinen esimerkki digitalisaation mahdollisuuksista – oppiminen voidaan siirtää ulos luokkahuoneesta autenttiseen oppimisympäristöön. Teknologia mahdollistaa reaaliaikaisen yhteydenpidon opettajien ja opiskelijoiden välillä sekä monikanavaisen viestinnän.

Projektissa on hyödynnetty suomalaista Seppo-oppimispelialustaa. Esityksessä kuulet niin opettajien kokemuksia kuin myös Seppon edustajan ajatuksia projektin toteutuksesta. Esityksessä myös ideoidaan yhdessä osallistujien kanssa, miten kestävää kehitystä voisi opettaa kauppakeskuksessa.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
OKM, Jouni Kangasniemi

Kohderyhmä
Lukion opettajat

Kohderyhmän tiedot

Aineenopettajat: yläkoulu, lukio

Ammatillisen koulutuksen opettajat

Esittäjät

Alkio Riku

Seppo.io Oy

CEO


Jaakkola Santeri

Seppo

Tavoitteet


Aikataulu