Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Airola Juho, Sallasmaa Petri

Lukiolaiset teknologian innostajina - Eskarin ROBO-päivä

Kuvaus

Lukion opiskelijat järjestivät loppuvuodesta 2018 kolmessa eri päiväkodissa Eskarin ROBO-päivän.

Projektissa luotiin ja testattiin käytännön malli siitä, miten lukiolaiset voisivat innostaa päiväkoti-ikäisiä luonnontieteiden ja tekniikan maailmaan. Samalla lukiolaiset pääsivät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan oikean monimuotoisen, teknologiavetoisen projektin. Projektin aikana opittiin uusia taitoja, tietoja sekä toimimaan yhdessä ryhmänä niin varhaiskasvatuksen kuin yritystenkin kanssa.

Lukion opiskelijat järjestivät kolmen eri päiväkodin eskariryhmälle kaksiosaisen ROBO-päivän. Päiväkoti tarjosi toteutukselle fyysiset tilat, esikoululaisryhmän (15-20 henkeä + ohjaaja) ja lukio hoiti muut asiat.

Päivän ensimmäisessä osiossa esiteltiin ja kokeiltiin yhdessä erilaisia robotteja: BeBotit, Sphero-pallot, Lego-robotit sekä lentävät dronet. Ensimmäinen osio loppui lento-dronen ulkona ottamaan ryhmäkuvaan, joka jaettiin myöhemmässä vaiheessa lapsille ja heidän huoltajilleen.

Päivän toisessa osassa eskarilaiset suunnittelivat ja rakensivat pienryhmissä lukiolaisten ohjauksessa siivousrobotin. Suunnittelun pohjaksi lukiolaiset esittelivät videon avulla paikallisella siivousyrityksellä päivittäin käytössä olevan siivousrobotin sekä itse rakentamansa pari mallia mahdollisista siivousroboteista. Eskarilaisten toteuttamat robotit jäivät päiväkoteihin, ne valokuvattiin ja jaettiin sähköisesti kaikkien osallistuvien päiväkotien kesken.

Lukiolaisten, päiväkotien ja yritysten välinen yhteistyö on uutta ja näin ollen projektille asetettiin maltillinen tavoite (kolme eri päiväkotia ja eskariryhmää). Teknologiapäivästä kiinnostuneiden halukkaiden päiväkotien määrä (27 kappaletta) ylitti moninkertaisesti tavoitteemme ja tällä hetkellä mietimme jos pystyisimme jo ensi keväänä toteuttamaan vastaavaa toimintaa suuremman joukon kanssa.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Opetushallitus, Kimmo Koskinen

Kohderyhmä
Lukion opettajat

Kohderyhmän tiedot

Esityksen kohderyhmänä lukioväki, varhaiskasvatuksen toimijat ja erityisesti kuntakentän päättävät tahot, jotka voisivat omissa kunnissaan eri kouluasteiden välistä toimintaa vahvistaa.

Esittäjät

Airola Juho

Kerttulin lukio

Apulaisrehtori


Sallasmaa Petri

Tavoitteet


Aikataulu