Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Einiö Keijo, Heinonen Riku, Korsimo Janne, Mäenpää Marko

Make steaming progress

Kuvaus

Maker ja Steam- kulttuuriin panostetaan vahvasti OPH:n tukemana. Mikä kouluissa muuttuu Makerin ja Steamin myötä? OPS velvoittaa opetuksen järjestäjiä ja opettajia toteuttamaan opetusta monialaisesti laaja-alaisia taitoja edistäen ja teknologiaa hyödyntäen. Kuka tämän suunnittelee, toteuttaa ja millä ajalla käytännössä?

Muutos syntyy opettajien kautta.

Tule kuuntelemaan Nousiaisten, Maskun ja Ruskon OPH:n rahoittaman hankkeen ratkaisumallia. Mallissa luodaan Opentuntiin avoin oppimispolku esiopetuksesta 9. luokan loppuun. Oppimispolussa yhdistyy tiede, taide, teknologia, elektroniikka ja matematiikka teorian ja tekemisen kautta. Se sisältää valmiita kokonaisuuksia aineiden sisältöihin  ja tavoitteisiin sidottuina. Hankeryhmän näkökulmasta makeria ja steamia tukevia teknologioita ovat ohjelmointi, 3D tulostus, 3D mallinnus, VR, AR, elektroniikka (esim. MicroBit).

Polku rakentuu opettajan oppaasta, oppilaan tehtävistä ohjeineen sekä osaamismerkit, josta opettajat ja johto voivat helposti tarkastella osaamisen etenemistä. Polku ei siis ole vain materiaalia, vaan toiminnallinen kokonaisuus, jonka opettajat voivat pienellä perehdytyksellä ottaa osaksi omaa arkea. Polku ei ole koskaan valmis, vaan sen on tarkoitus kehittyä käyttäjien mukana. Tule haastamaan hankeryhmän ajatuksia ja tuo mukaan oma asiantuntemuksesi!

Tule kuuntelemaan ja katsomaan, miten muutos tehdään opettajille mahdollisimman helpoksi. Suomeen tarvitaan mm. taito- ja taideaineiden osaajia, joilla myös teknologia on hallussa. luovia monialaisia koodaajia ja taiteen tekijöitä. Esityksestä saat apua, miten oma kuntasi on osana yhteisöä luomassa mahdollisuuksia tulevaisuuden laaja-alaisille osaajille.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Business Finland ( Tekes ), Pekka Ollikainen

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Esitys on tarkoitettu kaikille esiopetuksen ja perusopetuksen opettajille.

Rehtorit ja sivitysjohto saavat konkreettisen työkalun Maker ja Steam kulttuurin edistämiseen.

Esittäjät

Einiö Keijo

Nousiainen

lehtori, ict koordinaattori


Heinonen Riku

Maskun kunta

lehtori, ict koordinaattori


Korsimo Janne

Ruskon kunta

lehtori, ict-koordinaattori


Mäenpää Marko

Ruskon kunta

lehtori

Tavoitteet


Aikataulu