Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Korventausta Miikka

Miten onnistua yhteissuunnittelussa? Case: Tutkivan oppimisen yhteissuunnitteluprojekti opettajien ja tutkijoiden kesken

Kuvaus

Lähdimme projektissamme tuottamaan digitaalisia tutkivan oppimisen kokonaisuuksia yhteistyössä luokanopettajien ja tutkijoiden kesken käyttäen Go-Lab-oppimisympäristöä. Halusimme, että projektissa suunniteltavat oppimateriaalit toimivat luokkahuoneissa, kytkeytyvät luonnollisesti koulutyöhön ja noudattavat opetussuunnitelmaa. Tavoitteenamme oli, että luokanopettajat määrittävät oppisisällöt ja yliopiston tutkija toimii asiantuntijatukena. Kuitenkin kokonaisuudet suunniteltaisiin yhdessä.

Työ alkoi siten, että alkuvuonna 2018 kolme opettajaa (eri kunnista ja luokka-asteilta) tarkastelivat heidän luokissaan keväällä käsiteltäviä ympäristöopin oppisisältöjä. Tämän jälkeen aiheet koottiin, ja pohdittiin yhteistyössä tutkijan kanssa millaisia virtuaalilaboratorioita voisi käyttää näiden aiheiden oppimisen tukena. Kokonaisuudet tuotettiin yhteistyössä Go-Lab-ympäristöön. Tämän jälkeen opettajat toteuttivat kokonaisuudet onnistuneesti luokissaan.

Tärkeänä tavoitteena oli, että oppimiskokonaisuudet olisivat myöhemmin myös muiden hyödynnettävissä. Nyt kuusi valmista tutkivan oppimisen kokonaisuutta on julkaistu Go-Lab-portaalissa, ja ne ovat kaikkien opettajien vapaasti käytettävissä ja edelleen muokattavissa. Projektin aikana opittiin, miten Go-Labin ominaisuuksia ja moderneja yhteydenpitovälineitä hyväksi käyttäen voidaan yhteissuunnitella oppimiskokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston ja opettajien kesken.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Liisa Huovinen, Liisa Huovinen

Kohderyhmä
Opiskelijat ja tutkijat

Kohderyhmän tiedot

Esityksen kohderyhmänä ovat yhteissuunnittelusta kiinnostuneet, sekä kehittämishankkeissa työskentelevät opettajat ja tutkijat.

Esittäjät

Korventausta Miikka

Turun yliopisto

Projektitutkija

Tavoitteet


Aikataulu