Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Haveri Jukka

MOKia ja onnistumisia

Kuvaus

MOKia ja onnistumisia

Tampereen Mediakoulu on auttanut tamperelaisia peruskouluja toteuttamaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia median keinoin jo usean vuoden ajan niin kouluilla kuin koulun ulkopuolellakin mm. kirjastoissa, museoissa ja Mediakoulun studiolla. Esityksessä esitellään noin 10 esimerkkiä MOKista, joista kahdessa osallistujat pääsevät kokeilemaan työtapoja.  Mediakoulun työskentelyssä hyödynnetään koulun omien laitteiden rinnalla ”POP UP mediastudiota”, josta osa on kokeiltavana esityksessä.  

Mobiliin teknologiaan pohjautuva ”Pop up mediastudio” - luo opetustilan oppilaiden ympärille, sinne missä oppilaat ovat - luokassa, ulkona, kaupungilla, vierailuilla, museossa, koulun aulassa.   POP UP mediastudiossa kyse ei ole tuotteesta vaan tavasta muuttaa oppilaiden omat mediavälineet osaksi oppimisympäristöä. Omien mediavälineiden käyttö on osa kestävään osaamista, jolloin opittu ei jää koulun seinien sisälle, vaan on mukana oppilaan arjessa. Kyse ei viime kädessä ole välineistä vaan ajattelusta ja vuorovaikutuksesta. Työtavat on pyritty pelkistämään yksinkertaisiksi, jolloin ilmaisu nousee olennaisimmaksi ja työskentely on tuloksellista. Vaikka sanotaankin että Moka on lahja, on se mukava onnistuakin.

Tässä joitain esimerkkejä esityksessä esiteltävistä MOK:sta.
- viiden luokan yhteinen toimitus keskellä kaupunkia - lehti ja TV-studio
- tutkivaa journalismia, oppilaat toimittajina ratkaisemassa todellisia ongelmia, kilauta asiantuntijalle
- matka maailman ympäri - tutustu vieraaseen kieleen ja kulttuuriin oman elokuvan avulla
- historia eläväksi animaatioiden avulla
- ääni vuorovaikutuksen  ja tarinankerronnan välineenä - kuunnelma ja radio-ohjelma
- elävät julisteet - AR-ja VR- tekniikkaa hyödyntävät hybridimateriaalit oppilaiden toteuttamina
- läpinäkyvä kartta - lähiympäristö näkyväksi paikkatietojen ja AR-tekniikan avulla
- mediataide-näyttely taidemuseossa
- kohtaus omasta elämästä - itsetuntoa ja vuorovaikutusta
- oppilaiden omat tunnit 

Koska Mediakoulun toiminta ei ole projekti vaan Tampereen kaupungin peruspalvelua kouluille, esityksessä on todennäköisesti myös tuoreita esimerkkejä keväältä 2019. Tammikuussa alkaa koulujen oma TV-kanava ja tammi-helmikuun vaihteessa jalkaudumme kuuden luokan kanssa kaupungille, jossa oppilaiden oma toimitus toimii viikon ajan keskellä kauppakeskusta.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Tampereen yliopisto, Jorma Joutsenlahti

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot


Esittäjät

Haveri Jukka

Tampereen kaupunki

mediapedagogi

Tavoitteet


Aikataulu