Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Laakkonen Ilona, Saarisilta Jaana

Näkökulmia digitalisoituvan pedagogiikan johtamiseen korkeakouluissa: strategian, toimintakulttuurin ja osaamisen johtaminen

Kuvaus

Esityksessä verkkopedagogiikan ja johtamisen osaajat laittavat ajatuksensa yhteen ja pureutuvat korkeakoulujen digitalisaatioon johtamisen näkökulmasta. Digiloikka on muodostunut muotisanaksi, mutta digitalisaatiossa ei ole niinkään kyse nopeasta muutoksesta tilasta toiseen, teknologioiden ja taitojen nopeasta omaksumisesta, vaan vähittäisestä, syvällisestä ja systemaattisesta muutoksesta siinä, miten teemme työtä koulutuksen kehittäjinä, opettajina ja johtajina. Pureudumme näihin muutoksiin kolmen johtamisnäkökulman - vision ja strategian, toimintakulttuurin sekä osaamisen - kautta.

Edistyneillä korkeakouluilla on jo tulevaisuusorientoituneet visiot ja strategiat, joissa digitalisaatio on mukana keskeisenä osana. Mutta miten voidaan varmistaa, että osaamme visioida tulevaisuutta oikein ja toisaalta niin, että se on käyttökelpoista myös käytännön toimijoiden kannalta. Miten strategiasta johdetut toimenpiteet saadaan käytäntöön? Uudet teknologiat ovat usein disruptiivisia, mutta johtamisen ei tarvitse sitä olla.

Entä millaisia muutoksia onnistunut digitalisaatio aiheuttaa korkekoulujen toimintakulttuurille? Jatkammeko entisenlaista toimintaa, mutta uusin välinein, vai pitäisikö tapahtua muutoksia, jotka heijastelevat syvällisemmin myös digitaalisen maailman toimintatapoja, arvoja ja käytänteitä? Miten toimintakulttuurin muutosta voidaan johtaa?

Entä mitä tarkoitetaan digipedagogisella osaamisella? Puhummeko yksilön vai koko yhteisön osaamisesta? Vai jopa kyvykkyydestä tai suorituskyvystä? Pystytäänkö osaamista määrittelemään ja millaisia välineitä, tukea ja johtamista opettajat tarvitsevat?

Esityksemme perustuu tieteidenväliseen vuoropuheluun ja käytännön kokemuksiimme johtamisen, opetuksen, korkeakoulupedagogiikan kehittämisen ja tutkimuksen parissa. 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Matti Ranta, Matti Ranta

Kohderyhmä
Korkeakoulut: Rehtorit ja johtajat

Kohderyhmän tiedot

Johtaminen on teema, joka koskettaa kaikkia asemasta riippumatta. Esitys sopii kaikille digitalisoituvan pedagogiikan parissa työskenteleville. 

Esittäjät

Laakkonen Ilona

JAMK Liiketalous

verkkopedagogiikan suunnittelija


Saarisilta Jaana

JAMK Liiketalous

lehtori

Tavoitteet


Aikataulu