Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Eskelinen Niko, Räisänen Sebastian

Onnistunut oppilaitosrakennushanke

Kuvaus

Workshopin vetää Edutaito Oyn pääsuunnittelija Sebastian Räisänen ja Edutaito Oyn asiakaskokemusjohtaja Niko Eskelinen. Molemmilla on vuosien kokemus ja osaaminen omalta osaamisalueeltaan. Workshop on vuorovaikutteinen ja sisältää niitä asioita joita käytännössä on opittu. Osallistujat oppivat siis välttämään virheitä ja suhtautumaan projektin eri osa-alueisiin ja oppimiljööseen realistisella tavalla. Workshopin jälkeen on tilaisuus jäädä keskustelemaan vetäjien kanssa hotellin tiloissa ja esittämään vapaasti kysymyksiä. Workshopin aikana verkostoidut muiden rakennushankkeissa toimivien kanssa ja voit esittää kysymyksiä suoraan oman projektin osalta nousseista kysymyksistä.

Workshop hinta on 190€ per osallistuja. Hinta sisältää aamukahvin, herkullisen lounaan sekä iltapäiväkahvin.

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat

Kohderyhmän tiedot

Workshop on tarkoitettu niille opetuksen ammattilaisille, joilla on käynnissä tai alkamassa rakennusprojekti.

Esittäjät

Eskelinen Niko

Edutaito Oy

Asiakaskokemusjohtaja


Räisänen Sebastian

Edutaito Oy

Pääsuunnittelija

Tavoitteet

Workshopin aikana käydään läpi tyypillinen oppilaitoksen rakennushanke eri vaiheiden kautta. Workshop antaa ymmärryksen oppimiljöö kokonaisuudesta ja mitä suunnittelussa, budjetoinnissa ja eri teknologioiden valinnassa tulee ottaa huomioon. Workshopissa ei käsitellä yksittäisiä tuotteita vaan keskitytään kokonaisprojektiin sekä sen osa-alueisiin huomioiden teknologian vaikutus toimivuuteen. Uusi rakennus vaatii aina kehitystä toimintakulttuurissa ja tätäkin osaa käsitellään kokonaisuuden osana.


Aikataulu

10:00 - 10:30   Tervetuloa, aamukahvit ja esittelyt. 
10:30 - 11:30   Kokonaisprojekti ja toimivan oppimiljöön eri osa-alueet
11:30 - 12:00   Oppilaitoksen teknologian ja opetusteknologian budjetointi 
12:00 - 13:00   Lounas (keskustelua lounaan aikana)
13:00 - 14:30  Toimiva oppitila (oppitila ja opetukseen käytettävät muut tilat, kuten käytävät)
                        Näyttöteknologiat
                        Tulostus
                        Dokumenttikameran rooli osana kokonaisuutta
                        Johdottomat vai johdolliset liitynnät?
                        Irto- ja kiintokalustus
                        Internet-yhteys
14:30 - 15:00  Kahvit
15:00 - 16:00  Tietotekninen kokonaisuus
                        Pilvipalveluiden rooli tiloissa ja oppilaitoksen ulkopuolella
                        Eri päätelaitteet ja niiden käyttö
                        Tietoturva ja tietosuoja
                        Omien laitteiden käyttö oppilaitoksessa
                        Ohjelmat ja applikaatiot osana opetusta
16:00 - 16:45   Oppilaitoksen uudistuva toimintakulttuuri
                        Mitä eri tukimalleja on sovellettu onnistuneesti muutoksen tukemisessa? Miten hoitaa muutoksen aikaista viestintää ja pysyä "pulssilla" tunteista, toiveista ja peloista. Miten jatkuvasti kehittyvä toimintakulttuuri saadaan aikaiseksi ja miten sitä johdetaan.
16:45 - 17:00   Yhteenveto ja workshopin päätös
17:00               Vapaata keskustelua hotellin tiloissa.