Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Heino Sami, Manninen Kalle

Oppilaiden TVT-taidot näkyviksi osaamismerkkien avulla

Kuvaus

Elokuusta 2018 Hämeenlinnassa otettiin käyttöön koko kaupungin perusopetuksen kattavat Osaamismerkkikurssit, jolla pyritään takaamaan kaikille oppilaille tasa-arvoiset lähtökohdat TVT-taitojensa kehittämisessä. Pyrimme luomaan kriteerit ja osaamisen sisällöt, joita tulisi harjoitella kullakin luokka-asteella opettajasta ja koulusta riippumatta. Kriteerit pyrittiin suunnittelemaan niin, että ne olisivat toteutettavissa kaikkien Hämeenlinnan koulujen laitekannoilla ja toimintaympäristöissä. Sähköiset osaamismerkkikurssit on pääsääntöisesti suunnattu oppilaiden käyttöön, mutta ne toimivat myös opettajille listana niistä taidoista, joita lukuvuoden aikana omien oppilaiden kanssa tulisi harjoittaa. Lisäksi opettajilla on mahdollista tarkastella myös omaa osaamistaan ja miettiä esimerkiksi koulutustarpeitaan.

Kurssien sisältöjen harjoittamisessa opettajien käytettävissäon  myös kaupungin digitutorien sekä OppilasAgenttien osaaminen sekä kullttuurikeskus ARXin taidekasvattajien luomat sisällot.

Sähköisen osaamismerkkijärjestelmän keskeisimmät tavoitteet ovat:

  • tehdä oppilaille oma TVT-osaaminen näkyväksi, mikä tuo jäsentyneisyyttä ja mielekkyyttä oppimiseen
  • motivoida oppilaita TVT-taitojen harjoittelussa
  • luoda selkeät minimikriteerit, joita oppilaan tulisi harjoittaa kullakin luokka-asteella
  • tasa-arvoistaa TVT-taitojen harjoittamista koko kaupungissa
  • helpottaa siirtymävaihetta ala- ja yläkoulun välillä, niin että yläkoulun opettajille on tietoa siitä mitä oppilaat ovat alakoulun puolella harjoitelleet
  • antaa opettajalle suuntaviivoja oman opetuksen suunnitteluun
  • antaa opettajalle suuntaviivoja oman TVT-osaamisensa kehittämiseen

LISÄTIETOA: http://bit.ly/osITK19

 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Siekkinen Piritta

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Perusopetuksen opettajat

Esittäjät

Heino Sami

Hämeenlinnan kaupunki

Alueellinen tutortoiminnan kehittäjäopettaja


Manninen Kalle

Hämeenlinnan kaupunki

Luokanopettaja

Tavoitteet


Aikataulu