Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Honkonen Kaisa, Kaila Erkki

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Kuvaus

Oppimisanalytiikan käyttöönotto vaatii opettajilta uusia taitoja. Vaikka sähköisiä oppimisympäristöjä on ollut käytössä vuosituhannen alusta, sähköisiä materiaaleja on vielä vähän käytössä. Opettajilla ei ole taitoja hyödyntää järjestelmien keräämää oppimisdataa analyyttisesti eikä suunnitelmallisia tapoja toimia hälyytysindikaattorien pohjalta.

 

Järjestimme kahdeksan kuukautta kestävän koulutuksen, jonka tavoitteena oli oppimisanalytiikan tehokas ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen osana opettajan arkea. Koulutukseen sisältyi viisi lähipäivää, joiden aikana käytiin läpi sähköisen opetuksen ja oppimisanalytiikan menetelmiä, käytännön oppimisanalytiikka ja analytiikkaan liittyviä eettisiä ongelmia ja tietosuoja-asioita, erityisesti EU:n viime keväänä voimaan astuneen tietosuojalain kannalta. Lisäksi koulutukseen kuului verkkotapaamisia, joissa kurssin opettajat ja vierailevat luennoitsijat täydensivät lähipäivinä käsiteltyjä asioita.

 

Koulutuksessa pyrittiin käytännönläheisyyteen: kahdeksan kuukauden aikana kaikki koulutukseen osallistuneet opettajat toteuttivat sähköisen oppimateriaalikokonaisuuden omaan käyttöönsä tai vaihtoehtoisesti selvittivät oppimisanalytiikan käyttömahdollisuuksia opetuksessaan tai oppilaitoksessaan. Aiheet vaihtelivat kielten opetuksesta ja luma-aineista yhteiskuntaoppiin ja opinto-ohjaukseen. Lähipäivien aikana käytiin läpi työpajapohjaisesti esimerkiksi sähköisten materiaalien tuottaminen sekä oppimisdatan tilastollinen analysointi ja visualisointi. Lähipäivistä osa oli varattu omien projektien työstämiseen ohjaajien opastamana.    

 

Palautteen perusteella opettajat olivat erittäin innostuneita. Aihe oli tullut monelle vastaan, mutta aikaa pedagogiselle keskustelulle ja käytännön kokeiluille ei ole ollut. Samalla hallinnolliset haasteet kuten GDPR:n huomioiminen ei ole opettajille arkea. Valtaosa opettajista sai toteutettua mielekkään kokonaisuuden ja otettua sen käyttöön omassa opetuksessaan.

 

Esityksessä käydään läpi koulutuksen sisältö ja periaatteet sekä esitellään esimerkkinä muutamia koulutuksen tuloksena valmistuneita projekteja. Lisäksi esitetään kokemusten pohjalta ajatuksia siitä, miten oppimisanalytiikka ja sähköistä opetusta voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti kouluttaa opettajille ja millaisia vaatimuksia koulutusmallin monistettavuus tuo mukanaan.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Aalto-yliopisto, Korhonen Ari

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Aihe tarjoaa kokonaisnäkemystä oppimisen alan toimijoille. Tilaisuudesta hyötyvät sekä perusopetuksen että toisen asteen aineen- ja luokanopettajat, rehtorit, sivistystoimenjohtajat, hallintotyöntekijät, pedagogit sekä muut alan kehittäjät.

Esittäjät

Honkonen Kaisa

Suomen eOppimiskeskus ry

projektipäällikkö


Kaila Erkki

Turun Yliopisto, Oppimisanalytiikan keskus, ViLLE-tiimi

Tutkija

Tavoitteet


Aikataulu