Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Malinen Anita, Mikkonen Jarno, Parviainen Tiina, Silvennoinen Minna, Vesisenaho Mikko

Oppimisen hetkiä ja uusia menetelmiä

Kuvaus

Tämä kehittämishanke rakentuu kahden perusteeman varaan: 1) hahmottaa aikuisen (kokemuksellisen) oppimisen prosessin eri ulottuvuuksia ja niiden keskinäisiä yhteyksiä ja 2) kehittää oppimisen tutkimisen metodologiaa. Olemme erityisen kiinnostuneita fysiologisen, emotionaalisen ja kokemuksellisen ulottuvuuden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Näemme oppimisen kehollisena ja emotionaalisena prosessina. Kognitio ja tietoiset ajattelun prosessit ovat kietoutuneena näihin kehollisiin/fysiologisiin tapahtumisiin.  Miten nämä oppimisen ulottuvuudet kietoutuvat toisiinsa? Mitä oppimisprosessin aikana tapahtuu? Miten aikuisopiskelijoiden kokemukselliset hetket linkittyvät fysiologisten mittausten kanssa? 

Nämä kysymykset haastavat kehittämään myös metodologiaa. Kehittyneet mittausmenetelmät mahdollistavat helpon, huomaamattoman ja jatkuvan mittaamisen oppimisen fysiologian vangitsemiseksi. Mittausvälineiden kehittymisen myötä mm. aivotutkimuksen ja muiden kehon fysiologisten mittausten, kuten sykevaihteluvälin analyysin, keinoja voidaan hyödyntää entistä paremmin myös laboratorio-olosuhteiden ulkopuolella luonnollisissa oppimistilanteissa.

Kehittämispilotti toteutettiin keväällä 2018 pedagogisissa opinnoissa opiskelevien aikuisopiskelijoiden lähiopetusjaksolla, mm. pienryhmätilanteissa. Tutkimuksessa kerättiin aineistoa kolmella eri menetelmällä: neuro-fysiologisilla mittauksilla, videotallenteilla pienryhmätilanteista ja osallistujien haastatteluilla. Menetelmiä käytettiin sekä erikseen että yhdessä samoissa oppimistilanteissa. Tarkastelimme sekä yksilöllisiä että yksilöiden välisiä muutoksia ja eroja. 

Tässä esityksessä esittelemme tutkimuksemme uudenlaista metodologista lähestymistapaa ja alustavia tuloksia.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Aalto-yliopisto, Korhonen Ari

Kohderyhmä
Opiskelijat ja tutkijat

Kohderyhmän tiedot


Esittäjät

Malinen Anita

Jyväskylän yliopisto

KT, lehtori


Mikkonen Jarno

Jyväskylän yliopisto

yliopistotutkija


Parviainen Tiina

Jyväskylän yliopisto

yliopistotutkija


Silvennoinen Minna

Jyväskylän yliopisto

KT, projektitutkija


Vesisenaho Mikko

Jyväskylän yliopisto

Opetusteknologian dosentti

Tavoitteet


Aikataulu